..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - EUTM - Geneza ::..
Geneza
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Fot. archiwum/PKW Mali

Obecny kryzys w Mali, zarówno w sferze politycznej, humanitarnej jak i bezpieczeństwa stwarza w tym kraju trudną do zaakceptowania sytuację, a także ogromne zagrożenie dla regionu i Europy.

Mali podzielone jest na dwie części - północ ogarniętą wpływami krajowych i międzynarodowych grup terrorystycznych (do stycznia 2013) i południe ze słabym procesem reform przeprowadzanym w sytuacji zagrożenia powstaniem konfliktu zbrojnego.

Mali pogrążyło się w chaosie w marcu 2012 roku, gdy w wojskowym zamachu stanu obalony został demokratycznie wybrany prezydent Amadou Toure, który oficjalnie zrezygnował miesiąc później. W kwietniu 2012 r. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy juntą wojskową (pod naciskiem Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej - ECOWAS), a także zgodnie z przepisami konstytucji stanowisko tymczasowego prezydenta objął przewodniczący parlamentu Dioncounda Traoré. Jego głównym zadaniem miało być zorganizowanie wolnych wyborów na terenie całego kraju w ciągu 40 dni, czego dotychczas nie udało się zrealizować.

Od początku 2012 roku, kiedy w północnym Mali wybuchły walki około 400 000 Malijczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a pogłębiający się kryzys żywnościowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotknął ponad 18 milionów ludzi w całym regionie Sahelu. Kryzysy te bardzo poważnie wpłynęły na sytuację społeczno-ekonomiczną jednego z najbiedniejszych krajów na świecie. Dalsze dopuszczenie do pogarszania się sytuacji byłoby ryzykowne dla i tak kruchego procesu zmian na południu, osłabiłoby instytucje państwowe, wzmocniłoby pozycję separatystów i grup ekstremistów na północy oraz pogorszyło i tak już trudne i niestabilne warunki życia mieszkańców.

Aby przezwyciężyć te zagrożenia władze Mali poprosiły Unię Europejską o wsparcie w celu przywrócenia integralności terytorialnej Mali (list tymczasowego prezydenta Mali D. Traore do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton z 24 grudnia 2012 r.).

Kryzys w Mali stanowi zagrożenie dla całego regionu Sahelu. Wpływ terrorystów w regionie Sahelu jest coraz większy. Wzmacnianie władzy terrorystów, rozwój przestępczych działań gospodarczych, coraz częstsze łamanie praw człowieka i pogarszanie się sytuacji humanitarnej czynią mieszkańców coraz bardziej bezbronnymi. Wszystkie te zjawiska mogą rozprzestrzenić się na kraje sąsiadujące, zakłócić pokojowy proces i rozwój w krajach Sahelu.

Taka sytuacja zwiększa ponadto zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli krajów Unii Europejskiej mieszkających w krajach regionu Sahelu (porwania, ataki), jak i w całej Europie. Dotyczy to zwłaszcza szkolenia i wsparcia logistycznego udzielanego przez Al-Kaidę z północy Mali dla ekstremistów i terrorystów. Zagraża to także strategicznym interesom Unii Europejskiej włączając bezpieczeństwo dostaw energii oraz walkę z handlem ludźmi i narkotykami.

Ze względu na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Mali w styczniu 2013 r. przyspieszono przygotowania do misji szkoleniowej UE w tym kraju, niezależnej od działań bojowych prowadzonych w tym kraju przez Francję (w ramach operacji Serval) oraz misji prowadzonej przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej - ECOWAS w ramach operacji AFISMA.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto
Zawody użyteczno-bojowe
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
BALTOPS-17
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników