..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
płk Roman Ćwikliński
Szef Sztabu
płk Roman Ćwikliński
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

pułkownik Roman Ćwikliński (ur. 1962 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, którą ukończył w 1986 r. oraz studiów wyższych na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej (w latach 1991-1993), gdzie uzyskał odpowiednio tytuł inżyniera dowódcy i oficera dyplomowanego. W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk wojskowych.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej służył między innymi w 2. Pułku Artylerii w Szczecinie, na stanowisku dowódcy baterii. W latach 1987-1991 służył w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, odpowiednio na stanowiskach dowódcy baterii oraz młodszego wykładowcy. W 1991 roku został skierowany na studia w AON.

W dotychczasowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej (w latach 1993-2002), w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku zastępcy szefa Zarządu (w latach 2005-2007) oraz w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Zarządu Zasobów Osobowych (G-1) (w 2007 roku). W latach 2007-2011- szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, następnie do 2013 roku był zastępcą szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2013 roku był również radcą – koordynatorem w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z dniem 1 stycznia 2014 roku, wraz ze zmianą struktur dowodzenia, pułkownik Ćwikliński został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Zasobów Osobowych J-1 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1 grudnia 2016 r. objął stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie służby wyróżniony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Wojska Polskiego oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Inspektor Sił Powietrznych
gen. brygady pilot Mirosław Jemielniak
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
NATO Tiger Meet zakończone
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej