..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo ::..
Kierownictwo
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Inspektor Sił Powietrznych
gen. brygady pilot Jacek Pszczoła
Inspektor Marynarki Wojennej
wadm. Jarosław Ziemiański
Inspektor Rodzajów Wojsk
gen. brygady Sławomir Owczarek
Inspektor Szkolenia
gen. dywizji Marek Sokołowski
Starszy Podoficer Dowództwa
st.chor.szt. Krzysztof Gadowski
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”