..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
gen. brygady Andrzej Danielewski
Inspektor Szkolenia
gen. brygady Andrzej Danielewski
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał brygady Andrzej Danielewski (ur. 1962r.) W 1986 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu i rozpoczął służbę w 1 Pułku Zmechanizowanym w Wesołej, na stanowisku dowódcy plutonu czołgów, a następnie dowódcy kompanii czołgów.

W roku 1994 ukończył Akademię Obrony Narodowej i objął stanowisko starszego oficera operacyjnego 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej (WDZ) w Legionowie. W roku 1995 został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 1 Brygady Pancernej w Wesołej. W roku 1999 został szefem Wydziału Szkolenia-zastępcą szefa Pionu Szkolenia w 1 WDZ. Po dwóch latach pracy na tym stanowisko objął stanowisko szefa Wydziału Rozpoznania i WRE w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W 2003 roku przybył do 2 Korpusu Zmechanizowanego na stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G-5. W tym samym roku ukończył również kurs języka angielskiego w Santa Jean (Kanada) – wg Stanag 6001, na poziomie 3333.

Od lipca 2004 roku do stycznia 2007 roku pełnił służbę w Dowództwie Operacyjnym SZ na stanowisku szefa Oddziału Operacji Lądowych. W lutym 2007 roku objął stanowisko zastępcy szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym SZ.

W 2008 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W październiku 2008 roku został skierowany do wykonywania obowiązków na stanowisku konsultanta Zarządu Planowania Strategicznego P-5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

W czerwcu 2009 roku objął dowodzenie 9 Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie. W tym samym roku został mianowany na stopień generała brygady.

1 września 2010 roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył gen. bryg. Andrzeja Danielewskiego na stanowisko dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach.

Od marca 2011 roku pełnił obowiązki szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Dowództwie Wojsk Lądowych, a od października 2012 roku zastępcy szefa Szkolenia Wojsk Lądowych - szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych. W czerwcu 2013 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Szkolenia Wojsk Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych.

Z dniem 19 sierpnia 2013 roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył gen. bryg. Andrzeja Danielewskiego na stanowisko szefa zespołu ds. Inspektoratu Szkolenia Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ.

W dniu 23 września 2013 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej gen. bryg. Andrzej Danielewski został wyznaczony na stanowisko Inspektora Szkolenia w Inspektoracie Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ, które objął 1 stycznia 2014 roku.

W trakcie służby wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Zasłużony dla Miasta Mława.

Zainteresowania: literatura, wędkarstwo, łowiectwo.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. dywizji Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Szef Sztabu
płk Roman Ćwikliński
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Bezpieczna Polska
Dzień Otwartych Koszar CSWL Drawsko
Szkolenie zwiadowców
Szkolenie SERE
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników
Szkolenie spadochronowe żołnierzy 25BKPow
Ostatnie testy KRAB-ów