gen. dywizji Michał Sikora
Inspektor Rodzajów Wojsk
gen. dywizji Michał Sikora
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał dywizji Michał SIKORA (1961 r.) Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1984 roku, którą ukończył z wyróżnieniem (II lokata). W 1990 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Radiotechnicznych. W latach 1991-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W tej  samej uczelni ukończył Kurs Doskonalenia Dowódców Jednostek Wojskowych z Teorii Organizacji i Zarządzania w 1995 roku. W 1997 roku ukończył Kurs Prawa Konfliktów Zbrojnych Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1999 roku ukończył Kurs Zarządzania Sytuacją Powietrzną w Technicznej Szkole Sił Powietrznych w Niemczech. W 2000 roku w Akademii Obrony Narodowej ukończył Kurs Taktyczno Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 roku został absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej w zakresie informatyki. W 2004 roku ukończył Kurs dla Kadry Kierowniczej w zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego. W 2005 roku został absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 2006 roku uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Służbę wojskową, po ukończeniu WOSR w 1984 roku, rozpoczął w 27. batalionie radiotechnicznym na stanowisku inżyniera stacji radiolokacyjnej w 271. kompanii radiotechnicznej w Kołbaskowie. Od 1989 dowodził 271. kompanią radiotechniczną. W 1993 roku, po ukończeniu studiów w AON, został dowódcą 25. batalionu radiotechnicznego w Debrznie a w 1995 roku został dowódcą 28. batalionu radiotechnicznego w Gryficach. Następnie w roku 2001 został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Następnie został dowódcą 6. Brygady Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Śremie. W roku 2003 objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy a, po ukończeniu PSPO, w 2005 roku został dowódcą tej Brygady. W 2008 roku objął dowodzenie 3. Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu oraz został nominowany na stopień generała brygady. Od roku 2009 pełnił służbę wojskową w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku szefa Wojsk Radiotechnicznych a od roku 2011 zostaje wyznaczony na stanowisko szefa Wojsk OPL i Radiotechnicznych. W związku z reformą systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP zostaje wyznaczony do Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na stanowisko Radcy Koordynatora, a następnie na stanowisko zastępcy szefa Zds.NSKiD SZ RP i szefa Grupy Projektowej. Od 19.08.2013 roku był Szefem Zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Od 1 stycznia 2014 roku generał brygady Michał Sikora jest Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. 1 sierpnia 2015 roku odebrał z rąk Przydenta RP nominację na stopień generała dywizji..


W trakcie służy wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami:  Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie. Pod jego dowództwem 28. batalion radiotechniczny w Gryficach pięciokrotnie uzyskał tytuł „Najlepszej Jednostki Wojskowej” w 2. Brygadzie Radiotechnicznej oraz czterokrotnie miano „Przodującej Jednostki Wojskowej w 2. Korpusie Obrony Powietrznej” a w 2000 roku dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wyróżnił proporcem i tytułem „Przodującego Pododdziału”.


Żonaty, dwoje dzieci. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim i rosyjskim. Interesuje się historią wojskowości, nowymi technologiami i sportem.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Mirosław Różański
Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji Jerzy Michałowski
Radca-Koordynator Dowódcy Generalnego
gen. dywizji Jerzy Fryczyński
Szef Sztabu
gen. dywizji Ireneusz Bartniak
Informacja o ćwiczeniu PATROL-15
Podsumowanie ćwiczenia Dragon-15
Po prostu #DRAGON15
Sojusznicy o ćwiczeniu #DRAGON15
Common Challenge-15
Sojusznicze współdziałanie
Heavy Detachment
Serwal-15