gen. dywizji Michał Sikora
Inspektor Rodzajów Wojsk
gen. dywizji Michał Sikora
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał dywizji Michał SIKORA (1961 r.) Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1984 roku, którą ukończył z wyróżnieniem (II lokata). W 1990 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Radiotechnicznych. W latach 1991-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W tej  samej uczelni ukończył Kurs Doskonalenia Dowódców Jednostek Wojskowych z Teorii Organizacji i Zarządzania w 1995 roku. W 1997 roku ukończył Kurs Prawa Konfliktów Zbrojnych Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1999 roku ukończył Kurs Zarządzania Sytuacją Powietrzną w Technicznej Szkole Sił Powietrznych w Niemczech. W 2000 roku w Akademii Obrony Narodowej ukończył Kurs Taktyczno Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 roku został absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej w zakresie informatyki. W 2004 roku ukończył Kurs dla Kadry Kierowniczej w zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego. W 2005 roku został absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 2006 roku uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Służbę wojskową, po ukończeniu WOSR w 1984 roku, rozpoczął w 27. batalionie radiotechnicznym na stanowisku inżyniera stacji radiolokacyjnej w 271. kompanii radiotechnicznej w Kołbaskowie. Od 1989 dowodził 271. kompanią radiotechniczną. W 1993 roku, po ukończeniu studiów w AON, został dowódcą 25. batalionu radiotechnicznego w Debrznie a w 1995 roku został dowódcą 28. batalionu radiotechnicznego w Gryficach. Następnie w roku 2001 został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Następnie został dowódcą 6. Brygady Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Śremie. W roku 2003 objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy a, po ukończeniu PSPO, w 2005 roku został dowódcą tej Brygady. W 2008 roku objął dowodzenie 3. Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu oraz został nominowany na stopień generała brygady. Od roku 2009 pełnił służbę wojskową w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku szefa Wojsk Radiotechnicznych a od roku 2011 zostaje wyznaczony na stanowisko szefa Wojsk OPL i Radiotechnicznych. W związku z reformą systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP zostaje wyznaczony do Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na stanowisko Radcy Koordynatora, a następnie na stanowisko zastępcy szefa Zds.NSKiD SZ RP i szefa Grupy Projektowej. Od 19.08.2013 roku był Szefem Zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Od 1 stycznia 2014 roku generał brygady Michał Sikora jest Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. 1 sierpnia 2015 roku odebrał z rąk Przydenta RP nominację na stopień generała dywizji..


W trakcie służy wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami:  Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie. Pod jego dowództwem 28. batalion radiotechniczny w Gryficach pięciokrotnie uzyskał tytuł „Najlepszej Jednostki Wojskowej” w 2. Brygadzie Radiotechnicznej oraz czterokrotnie miano „Przodującej Jednostki Wojskowej w 2. Korpusie Obrony Powietrznej” a w 2000 roku dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wyróżnił proporcem i tytułem „Przodującego Pododdziału”.


Żonaty, dwoje dzieci. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim i rosyjskim. Interesuje się historią wojskowości, nowymi technologiami i sportem.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Mirosław Różański
Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji Jerzy Michałowski
Radca-Koordynator Dowódcy Generalnego
gen. dywizji Jerzy Fryczyński
Szef Sztabu
gen. dywizji Ireneusz Bartniak
NorthernCoast2015
Northern Coast 2015
Próba generalna przed defiladą Wojska Polskiego 2015
"Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam..."
Przemieszczenie 11DKPanc na ćwiczenie DRAGON-15
Szkolenie wysokościowe służb mundurowych
Międzynarodowa rywalizacja
Ćwiczenie Swift Response-15