..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
gen. brygady Sławomir Owczarek
Inspektor Rodzajów Wojsk
gen. brygady Sławomir Owczarek
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał Brygady Sławomir Owczarek urodził się 06.12.1963 roku w Wieluniu.

W 1987 roku ukończył Wyższą Szkolę Oficerską WRiA uzyskując tytuł inżyniera artylerii naziemnej oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 20 Pułku Przeciwpancernym w Pleszewie, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu. Za bardzo dobre wyniki w szkoleniu oraz nieprzeciętne zaangażowanie na rzecz szkolenia i dyscypliny w pododdziale został w roku 1990 wyznaczony na dowódcę baterii. W ramach kolejnego wyróżnienia, po trzech latach dowodzenia baterią, został skierowany na Akademie Obrony Narodowej. Studiował na kierunku dowódczo sztabowym wydziału Wojsk Lądowych. Ukończył Akademię w 1995r. uzyskując tytuł oficera dyplomowanego a następnie rozpoczął służbę w Szefostwie WRIA Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku oficera starszego. Służbę na tym stanowisku pełnił do roku 2001 kiedy to, został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu w 23 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. W latach 2002-2003 pełnił służbę na stanowisku Szefa Wydziału PKW UNDOF – Syria. Po powrocie z misji jako wyróżniający się oficer z dniem 1 listopada 2005r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu brygady. W 2006 roku rozpoczął Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko dowódcy 5 Pułku Artylerii w Sulechowie.

W latach 2010-2011 pełnił służbę w ramach VIII zmiany PKW ISAF – Afganistan na stanowisku Zastępcy Dowódcy Kontyngentu. Po powrocie z misji do roku 2013 pełnił obowiązki dowódcy 5 Pułku Artylerii w Sulechowie, w tym też roku został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej kończąc je w roku 2014, po czym objął obowiązki Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 1 grudnia 2015 gen. bryg. Sławomir Owczarek pełnił służbę na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii  IWL DG RSZ. Od dnia 03.07.2017 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ.

W czasie wieloletniej służby był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, miedzy innymi:
-Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Srebrny Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Brązowy Krzyżem Zasługi;
-Srebrny Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Złoty Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Gwiazdą Afganistanu;
-Złoty Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Szef Sztabu
płk Roman Ćwikliński
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
NATO Tiger Meet zakończone
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej