..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał dywizji pilot Jan Śliwka urodził się 28 lipca 1961 roku w Kraśniku. W 1985 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisku starszego pilota klucza lotniczego. W pułku w Łasku pełnił służbę do kwietnia 1999 roku, zajmując kolejno stanowiska: nawigatora eskadry lotniczej, dowódcy eskadry lotniczej i od lipca 1994 roku, po ukończeniu dwuletnich studiów na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej, zastępcy dowódcy pułku. W 1997 roku został dowódcą 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Sił Powietrznych w Maxwell (USA) i objął stanowisko zastępcy dowódcy, a od września 2001 roku dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W październiku 2003 roku po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno - Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej objął obowiązki na stanowisku szefa szkolenia 3 Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. W październiku 2005 roku otrzymał nominację na generała brygady i został szefem sztabu - zastępcą Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. W czerwcu 2006 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup (Dania), które zajmował do czerwca 2010 roku.

16 czerwca 2010 roku minister obrony powierzył generałowi Śliwce - od 1 października 2010 roku - funkcję dowódcy Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. W 2011 roku prezydent RP awansował Jana Śliwkę na generała dywizji.

Od 1 stycznia 2014 roku zajmował  stanowisko Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 26 stycznia 2016 roku generał dywizji pilot Jan Śliwka objął stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generał Śliwka jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na TS-11 Iskra, MiG-21UM, MiG-21M, MiG-21MF.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Inspektor Sił Powietrznych
gen. brygady pilot Jacek Pszczoła
Inspektor Marynarki Wojennej
wadm. Jarosław Ziemiański
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”