..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Współpraca międzynarodowa - Organizacja Narodów Zjednoczonych ::..
Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Współpracę Dowództwa Generalnego RSZ z  partnerami zagranicznymi  w ramach ONZ można podzielić na dwa zasadnicze działy. Pierwszy dział to realizacja postanowień międzynarodowych umów i traktatów -ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polskę - dotyczących budowy środków powszechnego zaufania, takich jak Traktat o Otwartych Przestworzach, Traktaty CFE oraz Dokument Wiedeński. W 2014 r - współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi MON - zrealizowano ponad 70 takich przedsięwzięć w kraju i poza jego granicami.

Drugim działem jest implementacja zadań z zakresu niesienia pomocy humanitarnej do różnych krajów świata. Przykładem takich misji w 2014 r. były akcje dostarczanie pomocy humanitarnej dla ludności kurdyjskiej w Iraku oraz na Ukrainę.

**********************************************************

Polska jako członek założyciel ONZ już od ponad pół wieku uczestniczy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju. W 1953 roku Polska została zaproszona do udziału w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli (MKNiK) monitorującej przestrzeganie rozejmu na Półwyspie Koreańskim. Od tamtego czasu uczestniczyła również w innych międzynarodowych komisjach pokojowych na Dalekim Wschodzie (Wietnam, Laos, Kambodża) delegując do nich łącznie ok. 3000 przedstawicieli.

Jednostki Wojska Polskiego uczestniczyły w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od października 1973 r. Polska Wojskowa Jednostka Specjalna podjęła wówczas służbę w operacji UNEF II (United Nations Emergency Force II) w Egipcie. W operacjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie brały także udział dwa inne Polskie Kontyngenty Wojskowe: PKW w operacji UNDOF (UN Disengagement Observer Force na Wzgórzach Golan) od czerwca 1974 r. do października 2009 r. oraz PKW w operacji UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon) w Libanie od kwietnia 1992 r. do listopada 2009 r. W ciągu ostatnich 40 lat jednostki WP uczestniczyły ponadto w operacjach pokojowych NZ w Namibii, Kambodży, b. Jugosławii oraz Czadzie, zaś polscy obserwatorzy wojskowi w szeregu misji pokojowych pod egidą ONZ m.in. w Kuwejcie, Tadżykistanie, Gruzji, na Saharze Zachodniej, w Angoli, w Demokratycznej Republice Konga, Etiopii i Erytrei, Liberii i Sudanie.

W ostatnich latach nastąpiło znaczące ograniczenie polskiego zaangażowania w operacje ONZ (głównie z uwagi na udział w operacjach UE i NATO). SZ RP wydzielają obecnie do misji pokojowych ONZ obserwatorów wojskowych, pełniących służbę w Afganistanie (specjalna misja polityczna UNAMA), Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO), Kosowie (UNMIK), w Liberii, Saharze Zachodniej (MINURSO), w Sudanie Południowym (UNMISS) oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej (UNOCI).

Polska od początku współuczestniczy w rozwoju koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ (UNSAS). Podpisała również z Sekretariatem NZ Memorandum of Understanding (MoU), na mocy którego zgłosiła na potrzeby operacji pokojowych NZ batalion zmechanizowany i 30 obserwatorów wojskowych.

Ciekawe strony internetowe:

Działania ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego - www.un.org/en/peace/

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2015 r.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”