..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Współpraca międzynarodowa - Grupa Wyszehradzka ::..
Grupa Wyszehradzka
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Współpraca międzynarodowa DG RSZ w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 opiera się na bilateralnej współpracy wojskowej z Siłami Zbrojnymi Węgier, Słowacji i Republiki Czech oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć.

W 2014 r na terenie Polski zorganizowano 2 konferencje dotyczące różnych zakresów współpracy jak też spotkania eksperckie. Przedstawiciele DG RSZ uczestniczyli również w podobnych przedsięwzięciach w krajach grupy V4. Jednym z tematów poruszanych w czasie  tych spotkań jest wspólna realizacja zadań określonych w natowskiej koncepcji SMART DEFENSE np. obrona przed bronią masowego rażenia.

Na rok 2015 przewidywana jest intensyfikacja i rozszerzanie form współpracy z krajami Grupy V4.

******************************************************************

WSPÓŁPRACA OBRONNA W RAMACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Od czasu powstania w 1991 r., Grupa Wyszehradzka stanowi bardzo użyteczną platformę współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony pomiędzy Polską, Czechami, Słowacjąi Węgrami. Obecnie nadrzędnym celem współpracy obronnej Grupy Wyszehradzkiej jest rozwój zdolności obronnych na potrzeby NATO i UE, w ramach dostępnych w obu organizacjach mechanizmów. Naszym „flagowym” projektem jest obecnie Wyszehradzka Grupa Bojowa, która obejmie dyżur bojowy w I połowie 2016 r. Do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy należą także: szkolenie wojsk i wspólne ćwiczenia w ramach realizacji sojuszniczej Inicjatywy Sił Połączonych, logistyka na potrzeby operacji, zwalczanie zagrożeń cybernetycznych, batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, a także pozyskiwanie oraz eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2015 r.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”