..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Priorytety - Reforma systemu dowodzenia i kierowania ::..
Reforma systemu dowodzenia i kierowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W ostatnich latach jest to jedna z najważniejszych i priorytetowo traktowana reforma w polskiej armii. Jej celem jest konsolidacja systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. System dowodzenia ma być taki sam w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny.

1 stycznia 2014 roku zacznie działać nowy, efektywniejszy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Uproszczone zostaną struktury kierowania i dowodzenia nimi, m.in. poprzez  połączenie dowództw rodzajów Sił Zbrojnych w jedno Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozdzielone zostaną funkcje planistyczne, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi, a Sztab Generalny WP zostanie przekształcony w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru. Drugim dowództwem szczebla centralnego pozostanie zreformowane Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne  w czasie wojen, kryzysów oraz  dowodzenie jednostkami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, wydzielonymi do zagranicznych misji pokojowych.

Równolegle przygotowywano reformę struktury Urzędu MON, której celem jest poprawa i odbiurokratyzowanie systemu zarządzania resortem. Struktura zreformowanego Urzędu będzie bardziej efektywna i racjonalna, odpowiadająca wymaganiom stawianym urzędowi administracji rządowej oraz kompatybilna z nowym systemem kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2013 r.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto
Zawody użyteczno-bojowe
USTKA
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
BALTOPS-17
Zawody Strong Europe Tank Challenge