..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Priorytety - Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych ::..
Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Realizacja dziesięcioletniego programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP to jedno z najważniejszych wyzwań, stojących przed Ministerstwem Obrony Narodowej, którego realizacja zadecyduje o zdolnościach operacyjnych Sił Zbrojnych RP w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Podpisany 11 grudnia 2012 roku „Plan Modernizacji Technicznej SZ w latach 2013-2022” oraz zatwierdzony wcześniej „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” uruchomiły nowy etap modernizacji polskiej armii.

Na lata 2013-2022 zaplanowano realizację 14 programów operacyjnych obejmujących:  system obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej; śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP; zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki; bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe; indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza (program Tytan); symulatory i trenażery; lotnictwo transportowe; modernizację wojsk rakietowych i artylerii; kołowe transportery opancerzone; przeciwpancerne pociski kierowane; zwalczanie zagrożeń na morzu; samolot szkolno-treningowy; modernizację Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych; rozpoznanie patrolowe.

Elementy „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022”, których realizację rozpoczęto w 2013 roku to m. in.:

 • uruchomienie procedury zakupu dwóch typów okrętów wojennych: okrętu obrony wybrzeża projektu Miecznik oraz okrętu patrolowego z funkcją zwalczania min projektu Czapla,
 • rozpoczęcie procedury zakupu samolotu szkolenia zaawansowanego i 70 śmigłowców wielozadaniowych wraz z pakietami logistycznymi i szkoleniowymi,
 • zatwierdzenie przez szefa MON konfiguracji i harmonogramu budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak”,
 • kontynuowana będzie,  w ramach modernizacji wojsk rakietowych i artylerii, dostawa wyposażenia dla dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Dostawy do niego rozpoczęto już 30 listopada 2012 roku. W tym dniu 11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie otrzymał osiem samobieżnych armato-haubic Krab, wozy dowódcze i dowódczo-sztabowe i dowodzenia, wóz amunicyjny oraz wóz remontów uzbrojenia i elektroniki.  Do końca 2015 r. HSW dostarczy jeszcze 16 Krabów, 8 wozów dowodzenia i 5 wozów amunicyjnych. W 2016 r. dywizjonowy moduł ogniowy ma być w pełni ukompletowany i liczyć łącznie 24 działa, 
 • 28 czerwca 2013 gotowość techniczną do działań osiągnął Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Głównym uzbrojeniem dywizjonu są rakiety najnowszej generacji, norweskiej produkcji, typu NSM (Naval Strike Missile), mogące zwalczać zarówno nawodne cele morskie, jak i cele lądowe. Docelowo, do 2016 roku, jednostka ma być uzbrojona w 50 tego typu rakiet. Cały sprzęt mobilny oparty jest o pojazdy polskiej produkcji typu Jelcz.

Realizowane są ponadto zadania modernizacyjne nie objęte programami operacyjnymi. W latach 2013 – 2022 realizowana będzie/jest modernizacja samolotów MiG-29, modernizacja czołgów Leopard 2A4.

Prace nad aktualizacją Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 prowadzone są na bieżąco. Zdecydowano m.in. o poszerzeniu pakietu zadań realizowanych poza programami operacyjnymi, w tym pozyskanie: kierowanych lotniczych pocisków rakietowych klasy powietrze-ziemia dalekiego zasięgu (JASSM) dla samolotów F-16.

Istotnym elementem wzmocnienia możliwości operacyjnych Sił Zbrojnych RP jest powrót Polski do Sojuszniczego Programu Dozorowania z Powietrza – AGS. 19 października 2012 roku minister Tomasz Siemoniak na spotkaniu ministrów państw NATO w Brukseli zadeklarował przystąpienie Polski do AGS. Partycypacja w AGS, umożliwi Siłom Zbrojnym RP uzupełnienie zdolności wojskowych do prowadzenia rozpoznania obrazowego.

Oprócz wejścia do grona państw członkowskich AGS, Polska staje się również członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 13 marca 2013 minister Tomasz Siemoniak uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy o przystąpieniu Polski do tej organizacji.

Jednym z priorytetów modernizacji Sił Zbrojnych jest odbudowa systemu obrony powietrznej Polski. Działania te prowadzone są obecnie w trzech wymiarach: przez modernizację systemu obrony powietrznej, poprzez integrowanie systemów narodowych  w ramach NATO, a także we współpracy dwustronnej – ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi sojusznikami i partnerami.

Priorytetem jest zdolność do zwalczania nowoczesnych środków napadu powietrznego – rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Kluczowym wkładem do tego systemu będzie ulokowana w Polsce amerykańska infrastruktura obrony przeciwrakietowej, która zapewni bezpieczeństwo na dużych wysokościach przed rakietami balistycznymi. Europejscy sojusznicy rozwijają natomiast zdolności do obrony w niższej warstwie. W Słupsku Redzikowie od 2018 r. zacznie działać baza amerykańskiego systemu obrony z rakietami SM-3. Baza ta będzie elementem zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

 • Ze względu na priorytetowy charakter budowy nowoczesnego systemu obrony powietrznej, z inicjatywy Prezydenta RP znowelizowano ustawę o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych.
 • Podpisana 12 kwietnia 2013 roku nowelizacja zapewnia stabilne finansowanie modernizacji systemu obrony powietrznej poprzez przeznaczanie na ten cel w perspektywie lat 2014-2023 środków wynikających ze wzrostu budżetu obronnego.
 • Wprowadzono dodatkowy wymóg, iż środki te powinny być nie mniejsze niż 20 procent środków przeznaczanych w tym okresie na całość modernizacji technicznej SZ.
 • Wdrażanie nowelizacji w życie rozpoczęło się 4 czerwca 2013, gdy Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął dialog techniczny z potencjalnymi dostawcami zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2013 r.

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
3 Flotylla Okrętów
Szkolenie ogniowe przeciwlotników z Marynarki Wojennej.
Zimowe szkolenie poligonowe 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
Strzelania AHS Krab
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Gwiezdne Wojny