..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Zadania - Misja - Wizja ::..
Misja - Wizja
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Misją DG RSZ jest planowanie i realizacja zadań mających na celu właściwe przygotowanie podległych sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do obrony granic i niepodległości państwa, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz wsparcia międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych.

Wizja:

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi nowoczesny połączony organ dowodzenia strategicznego odpowiadający współczesnym zagrożeniom oraz zapewniające skuteczną współpracę w ramach NATO i  UE. Korzystając z wiedzy, doświadczeń wynikających z zaangażowania w operacje poza granicami kraju, wnioski z ćwiczeń, oraz współpracę międzynarodową przy zastosowaniu coraz nowszego uzbrojenia jakie sukcesywnie nabywa Wojsko Polskie, przygotowuje profesjonalne Siły Zbrojne. Istotnie wpływa na rozwój zdolności obronnych państwa i wzmocnienia potencjału militarnego NATO i UE, a dzięki współpracy ze społeczeństwem oraz innymi służbami pańśtwa Siły Zbrojne zapewniają pomoc ludziom cierpiącym na skutek klęsk żywiołowych.

 

Do zakresu działania Dowództwa Generalnego w szczególności należy:


1) realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych
Sił Zbrojnych;
3) organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;
4) szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie
ich w gotowości do tego użycia;
5) realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił
Zbrojnych;
6) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
7) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na
zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019