..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Wojsk Specjalnych ::..
Inspektorat Wojsk Specjalnych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Wojsk Specjalnych (WS). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego WS. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie WS. Przygotowuje siły i środki WS do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

INSPEKTOR WOJSK SPECJALNYCH: generał brygady Wojciech Marchwica
tel. 261 826-063, fax 261 826-058

SZEF ZARZĄDU SZKOLENIA I DOKTRYN - ZASTĘPCA INSPEKTORA WOJSK SPECJALNYCH
pułkownik Krzysztof Banaszek

SZEF ZARZĄDU WSPARCIA DZIAŁAŃ
pułkownik Stanisław Gara

KANCELARIA JAWNA DG RSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Bezpieczna Polska
Dzień Otwartych Koszar CSWL Drawsko
Szkolenie zwiadowców
Szkolenie SERE
Strzelania przeciwlotników
Szkolenie spadochronowe żołnierzy 25BKPow
Ostatnie testy KRAB-ów
Aviation Detachment 17-2