..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Wojsk Lądowych ::..
Inspektorat Wojsk Lądowych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Wojsk Lądowych (WL). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego WL. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie WL. Przygotowuje siły i środki WL do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

INSPEKTOR WOJSK LĄDOWYCH: gen. bryg. Wojciech Grabowski

ZASTĘPCA INSPEKTORA - SZEF ZARZĄDU WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH
.........................................................

SZEF ZARZĄDU WOJSK AEROMOBILNYCH I ZMOTORYZOWANYCH
generał brygady Grzegorz Hałupka

SZEF ZARZĄDU WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
.........................................................

KANCELARIA JAWNA DG RSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”