..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Szkolenia ::..
Inspektorat Szkolenia
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

W myśl założeń nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Inspektorat Szkolenia jest elementem spinającym szkolenie dowództw, sztabów i wojsk podległych DG RSZ, z uwzględnieniem wymagań określonych przez organizatora systemu, którym jest Zarząd Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego WP. Inspektorat Szkolenia współdziała w tym zakresie z komórkami wewnętrznymi (sztab i poszczególne inspektoraty dowództwa) jak i zewnętrznymi w układzie narodowym (Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Operacyjne RSZ, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej) oraz układzie międzynarodowym.

ISz planuje i koordynuje system szkolenia w DG RSZ w zakresie szkolenia dowództw, sztabów i wojsk w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zarządza bazą szkoleniową i systemami symulacyjnymi oraz koordynuje zabezpieczenie procesu szkolenia jednostek organizacyjnych DG RSZ. Analizuje szkolenia, gromadzi i formułuje wnioski oraz upowszechnia doswiadczenia szkoleniowo-metodyczne w ramach systemu wykorzystania doświadczeń. Koordynuje proces kształcenia i szkolenia w placówkach szkolnictwa wojskowego, a także realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żołnierzy.

W nowym systemie dowodzenia funkcję kierowania kształceniem i szkoleniem w podległych funkcjonalnie centrach i ośrodkach szkolenia oraz szkołach podoficerskich powierzono szefowi Sztabu i poszczególnym inspektorom. Inspektorat Szkolenia otrzymał zadanie koordynacji funkcjonowania systemu kształcenia i szkolenia w szkolnictwie wojskowym w obszarach: kształcenia kandydatów na żołnierzy, doskonalenia zawodowego żołnierzy, szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej oraz szkolenia rezerw osobowych.

Inspektorat Szkolenia tworzą: Zarząd Koordynacji Szkolenia oraz trzy oddziały – Oddział Kształcenia Zawodowego, Oddział Bazy Szkoleniowej oraz Oddział Wychowania Fizycznego i Sportu.

INSPEKTOR SZKOLENIA: generał dywizji Marek Sokołowski

tel. 261 825-767

SZEF ZARZĄDU KOORDYNACJI I SZKOLENIA
pułkownik Robert Woźniak
tel. 261 826-703

KANCELARIA JAWNA DG RSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”