..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Sił Powietrznych ::..
Inspektorat Sił Powietrznych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Inspektorat Sił Powietrznych jest komórką organizacyjną Dowództwa Generalnego RSZ bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu RSZ. Inspektorat Sił Powietrznych przeznaczony jest do przygotowywania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami, sztabami i wojskami jednostek merytorycznie nadzorowanych. Przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Przygotowuje siły i środki do pełnienia dyżurów bojowych w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (NATINAMDS) oraz Systemu Ratownictwa Morskiego i Lądowego oraz sprawuje funkcję gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie lotnictwa, radiolokacji, ubezpieczenia lotów, bezzałogowych systemów walki.

INSPEKTOR SIŁ POWIETRZNYCH: wz. generał brygady pilot Mirosław Jemielniak

ZASTĘPCA INSPEKTORA - SZEF ZARZĄDU WOJSK LOTNICZYCH
generał brygady pilot Mirosław Jemielniak
tel. 261 825-780

SZEF ZARZĄDU DZIAŁAŃ LOTNICZYCH
pułkownik Maciej Trelka
tel. 261 826-359

SZEF ZARZĄDU WOJSK RADIOTECHNICZNYCH
pułkownik Dariusz Krzywdziński
tel. 261 825-650

KANCELARIA JAWNA DG RSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
3 Flotylla Okrętów
Szkolenie ogniowe przeciwlotników z Marynarki Wojennej.
Zimowe szkolenie poligonowe 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
Strzelania AHS Krab
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Gwiezdne Wojny