..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Rodzajów Wojsk ::..
Inspektorat Rodzajów Wojsk
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

W odróżnieniu od innych inspektoratów, które przejęły obowiązki rozformowanych dowództw rodzajów sił zbrojnych, Inspektorat Rodzajów Wojsk skupił w sobie aż sześć odmiennych i odrębnych rodzajów wojsk, które realizują zadania o charakterze zabezpieczającym dla działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Dlatego IRW jest  największym z inspektoratów i jednocześnie drugą co do wielkości po Sztabie komórką funkcjonalną DG RSZ.

Inspektorat Rodzajów Wojsk zajmuje się tworzeniem warunków do szkolenia dowództw, sztabów i wojsk w Wojskach Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej, Wojskach Inżynieryjnych, Wojskach Chemicznych, Wojskach Łączności oraz oddziałach i pododdziałach służby zdrowia. Jednocześnie sprawuje merytoryczny nadzór nad szkoleniem oraz wytyczaniem kierunków kształcenia i doskonaleniem zawodowym żołnierzy  w specjalnościach korpusów osobowych: rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia, łączności i informatyki oraz medycznym. IRW odpowiada za przygotowanie sił i środków tych wszystkich rodzajów wojsk do działań bojowych, wsparcia i ich zabezpieczenia, a także innych, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz za koordynowanie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięć związanych z osiąganiem zdolności operacyjnych nadzorowanych wojsk w ramach programów operacyjnych.

Zadaniem IRW jest stałe monitorowanie poziomu wyszkolenia wojsk wydzielonych do operacji sojuszniczych, koalicyjnych, międzynarodowych oraz zadań osłony strategicznej, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Inspektorat pełni funkcję gestora w stosunku do sprzętu zgodnego z zakresem odpowiedzialności poszczególnych zarządów wchodzących w jego skład.

Inspektorat Rodzajów Wojsk składa się z sześciu zarządów: Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności, Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, Zarządu Inżynierii Wojskowej, Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia.

INSPEKTOR RODZAJÓW WOJSK: generał brygady Sławomir Owczarek
tel. 261 875-701, fax 261-875-707

SZEF ZARZĄDU OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWRAKIETOWEJ - ZASTĘPCA INSPEKTORA RODZAJÓW WOJSK
generał brygady Stefan Mordacz
tel. 261 875-501, fax 261 875-505

SZEF ZARZĄDU WSPARCIA DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI
pułkownik Zygmunt Malec
tel. 261 875-601/602 fax 261 875-605

SZEF ZARZĄDU ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ
-
tel. 261 875-201, fax 261-875-205

SZEF ZARZĄDU OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
pułkownik Jarosław Stocki
tel. 261 875-402, fax 261 875-405

SZEF ZARZĄDU INŻYNIERII WOJSKOWEJ
pułkownik Marek Wawrzyniak

tel. 261 875-301, fax 261 875-305

SZEF ZARZĄDU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
pułkownik lekarz Dariusz Chłopek
tel.261 875-101, fax 261 875-105

***

                 ADRES                
              TELEFON              
ul. Dymińska 13
     01-783 Warszawa     
261-875-710
261-875-711
261 875-712
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”