..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Marynarki Wojennej ::..
Inspektorat Marynarki Wojennej
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Marynarki Wojennej (MW). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego MW. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie MW. Przygotowuje siły i środki MW do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.


INSPEKTOR MARYNARKI WOJENNEJ: kontradmirał Jarosław Ziemiański
tel. 261 825-400 , 261 825-399 , fax 261 825-397
e-mail: inspektoratmw@wp.mil.pl

SZEF ZARZĄDU MORSKIEGO – ZASTĘPCA INSPEKTORA MARYNARKI WOJENNEJ
...
tel. 261 824-160

SZEF ZARZĄDU UZBROJENIA
komandor Mirosław Jurkowlaniec 
tel. 261 826-710

SZEF WYDZIAŁU KOORDYNACYJNEGO
komandor porucznik Cezary Walczak
tel. 261 824-174 , 261 824-166,  261 824-175, fax 261 825-796

STARSZY ADIUTANT INSPEKTORA MARYNARKI WOJENNEJ
st. chor. mar. Andrzej Suchodoła
tel. 261 825-401,  tel. kom. 883 733 983, e-mail: inspektoratmw@wp.mil.pl

KANCELARIA JAWNA DGRSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
NATO Tiger Meet zakończone
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej