..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Marynarki Wojennej ::..
Inspektorat Marynarki Wojennej
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Marynarki Wojennej (MW). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego MW. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie MW. Przygotowuje siły i środki MW do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.


INSPEKTOR MARYNARKI WOJENNEJ: wiceadmirał Jarosław Ziemiański
tel. 261 263-003, fax 261 263-049
e-mail: dgrsz.inspektoratmw@ron.mil.pl

SZEF ZARZĄDU MORSKIEGO – ZASTĘPCA INSPEKTORA MARYNARKI WOJENNEJ
kontradmirał Krzysztof Zdonek
tel. 261 263-056

SZEF WYDZIAŁU KOORDYNACYJNEGO
komandor porucznik Cezary Walczak
tel. 261 263 488

STARSZY ADIUTANT INSPEKTORA MARYNARKI WOJENNEJ
st. chor. mar. Andrzej Suchodoła
tel. 261 263-044,  tel. kom. 883 733 983, e-mail: dgrsz.inspektoratmw@ron.mil.pl

KANCELARIA JAWNA DGRSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”