..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dla mediów / Służba prasowa - Rzecznicy prasowi SZ RP ::..
Rzecznicy prasowi SZ RP
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego WP
płk Tomasz Szulejko
ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa
tel. +48 261 870-807, 602-431-294
faks +48 261 871-430
e-mail: rzeczniksgwp@wp.mil.pl

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ
ppłk Piotr Walatek
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 855-444, 607-388-937
e-mail: do@do.mil.pl

Rzecznik prasowy Inspektoratu Wsparcia SZ
ppłk Marek Chmiel
ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz
tel. +48 261 786-355, 603-772-504
e-mail: iwspsz.rzecznik@wp.mil.pl

Rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej
mjr Paweł Durka
ul. Ostroga 35, 01-163 Warszawa
tel. +48 261 857-376
faks +48 261 857-400, 724-940-151
e-mail: rzecznikzw@mon.gov.pl

Rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa
ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa
tel. +48 261 879-102, 721-810-749,
e-mail: jklejszmit@mon.gov.pl

Rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia
ppłk Małgorzata Ossolińska
ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa
tel. +48 261 873-055, 725-880-164, faks +48 261 873-444
e-mail: rzecznik.iu@mon.gov.pl

Rzecznik prasowy Wielonarodowego Korpusu Północ - Wschód
ppłk Eric Gusenburger
ul. Łukasińskiego 33, 71-215 Szczecin
tel. +48 261 445-120, +48 914-445-121
e-mail: g1@hqmncne.mil.pl

Oficer prasowy Eurokorpusu
mjr Jakub Block
Etat-Major DU Corps Europeen
Quartier Aubert de Vincelles 4 Rue du Corps Européen BP 70082 F-67020 Strasbour
tel. +33 388 4321 86
e-mail: j.block@eurocorps.org

Bezpieczna Polska
Dzień Otwartych Koszar CSWL Drawsko
Szkolenie zwiadowców
Szkolenie SERE
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników
Szkolenie spadochronowe żołnierzy 25BKPow
Ostatnie testy KRAB-ów