..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka ::..
26 VI 2019

Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W dniach 24-25 czerwca, okręt ratowniczy ORP Lech realizował zadanie wydobycia szczątków płetwonurka w pobliżu wraku statku Wilhelm Gustloff. Czynności zostały przeprowadzone na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
zdjęcie - Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka
Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka

Port Wojenny w Gdyni ORP Lech opuścił w poniedziałek 24 czerwca w godzinach porannych. Po zajęciu rejonu zalegania wraku, marynarze wykorzystując sonar przeprowadzili sprawdzenie dna i potwierdzili pozycję zalegania jednostki. Następnie przystąpili do rozstawienia tzw. kotwicowiska redowego pozwalającego na umiejscowienie jednostki ratowniczej bezpośrednio nad wrakiem i stwarzającego jednocześnie dogodne warunki do prowadzenia prac podwodnych. Kolejny etap pracy marynarzy polegał na przeprowadzeniu weryfikacji pozycji ciała nurka. Następnie nurkowie Marynarki Wojennej przystąpili do prowadzenia nurkowych prac podwodnych w ramach których podjęli ciało nurka, które zostało przekazane na łódź z gdańskiego Komisariatu Wodnego Policji.

***

ORP Lech to duży okręt ratowniczy przystosowany do wykonywania zadań ratowniczych, w tym poszukiwania i ewakuacji rozbitków. Okręt może, samodzielnie i współdziałając z jednostkami nawodnymi i lotniczymi, udzielać pomocy innym statkom i okrętom w zakresie zwalczania przecieków, awarii systemu wodnego, holowania i ściągania z mielizny oraz walki z pożarami, a także w zakresie medycznym. Jednostka przystosowana jest do zadań z zakresu patrolowania i kontroli statków w ramach blokad morskich, międzynarodowego embarga oraz na rzecz gospodarki morskiej. ORP Lech prowadzi prace podwodne na głębokościach do 60 metrów, a przy wykorzystaniu mieszanek oddechowych - nawet do 100-120 metrów. Dzięki temu może udzielać pomocy zanurzonym okrętom podwodnym oraz wydobywać z dna morskiego przedmioty o masie do 7 ton. Posiada ekologiczne systemy oczyszczania fekaliów oraz obojętne dla środowiska systemy przeciwpożarowe.

W maju 2003 roku ORP Lech prowadził prace podwodne na transportowcu Goya, a następnie w sierpniu tego samego roku uczestniczył w pracach wydobywczych wraku samolotu SU-22. W 2007 roku przeprowadził inspekcję wraku lotniskowca Graff Zeppelin, a dwa lata później badał przyczyny i okoliczności katastrofy kutra WŁA – 127 oraz współpracował z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w pracach na Zbożowcu z XVII / XVIII wieku.

Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Radosław Pioch

Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
23 VII 2019
Wizyta Dowódcy Sił Powietrznych Pakistanu
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyjął delegację Sił Powietrznych Islamskiej Republiki Pakistanu
19 VII 2019
Saperzy kolejny raz wracają do ...
Znaleziono 19 sztuk min przeciwpancernych z okresu II Wojny Światowej
18 VII 2019
Dowództwo BLMW otrzymało sztandar wojskowy
W sobotę 13 lipca, na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach odbyła się uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
18 VII 2019
Walka Czołgów
13 lipca 2019 r. na orzyskim poligonie odbyła się WALKA CZOŁGÓW 3
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019