..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - CAPABLE LOGISTICIAN 2019 ::..
13 V 2019

CAPABLE LOGISTICIAN 2019

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W dniach 21 maja do 18 czerwca 2019 roku, na poligonie drawskim odbędą się międzynarodowe ćwiczenia logistyczne pk. CAPABLE LOGISTICIAN 2019.
zdjęcie - CAPABLE LOGISTICIAN 2019
CAPABLE LOGISTICIAN 2019

Ćwiczenie zostało zaplanowane i będzie koordynowane przez Wielonarodowe Centrum Koordynacji Logistyki (Multinational Logistics Coordination Centre), z siedzibą w Pradze, Republika Czeska. Współorganizatorami ze strony polskiej są Zarząd Logistyki – P4 Sztabu Generalnego WP, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W ćwiczenie zaangażowana będzie również 10 Brygada Kawalerii Pancernej, która będzie pełniła rolę wojsk operacyjnych, zaopatrywanych i wspieranych na polu walki przez wielonarodowe jednostki logistyczne.
Będzie to już trzecie z tej serii ćwiczenie międzynarodowe, tym razem odbywające się na terenie Polski. Pierwsze ćwiczenie CAPABLE LOGISTICIAN miało miejsce w czerwcu 2013 roku na Słowacji, kolejne, w roku 2015 na Węgrzech, a obecne, największe z nich, zgromadzi żołnierzy z 29 krajów w łącznej liczbie około 3500, w tym ponad 2500 żołnierzy Wojska Polskiego. Przewidziany jest udział około 950 jednostek sprzętowych.
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie i doskonalenie procesu planowania i dowodzenia w trakcie realizacji zadań wsparcia logistycznego przez wielonarodowe jednostki logistyczne na teatrze, w warunkach współpracy międzynarodowej oraz określenie i dostosowanie norm standaryzacyjnych, a także ocena stopnia interoperacyjności w kolektywnej i kompleksowej realizacji zadań przez logistykę wielonarodową.
Państwa uczestniczące: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Jordania, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy,  Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W zespołach kierownictwa i kontroli ćwiczenia (EXDIR, EXCON) wezmą udział przedstawiciele instytucji takich jak: SHAPE, MLCC oraz EUMS, a w grupie analizy i oceny ćwiczenia (EARC) przedstawiciele Biura Standaryzacyjnego NATO (NSO). W ćwiczeniu weźmie również udział grupa specjalistów z Agencji Wsparcia NATO wraz z nowoczesnym sprzętem wsparcia logistycznego.
W ramach ćwiczenia, w dniu 12.06.2019 r., zaplanowany jest dzień otwarty dla gości (Visitors Day), pragnących bliżej zapoznać się z celem i zadaniami realizowanymi przez wielonarodowe jednostki logistyczne. W tym dniu przewidziany jest udział specjalistów wojskowych z branży logistycznej, uczestników warsztatów logistycznych (Interoperability Logistics Workshop) prowadzonych równolegle przez MLCC w dniach 10-12.06. oraz dziennikarzy zajmujących się problematyką zabezpieczenia logistycznego w armii.

W dniu 13.06, w czwartek, zorganizowany zostanie Dzień Dostojnych Gości (DVDay).
Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Akredytacje przyjmowane są dla mediów zagranicznych do 15.05.2019 r., media krajowe do 07.06.2019 r.. Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej lub dowodu osobistego i nr PESEL, numer rejestracyjny wozu transmisyjnego prosimy przesyłać na adres e-mail: akredytacje.dgrsz@ron.mil.pl. Obsługa wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy. Stawiennictwo akredytowanych dziennikarzy w CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH DRAWSKO, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno do godz. 9.30 dn. 13.06.2019r.
Szczegółowy przebieg Dnia Dostojnych Gości podany zostanie w późniejszym terminie. Więcej informacji nt. obsługi prasowej ćwiczenia udziela mjr Krystian Boryń, tel. 261 416 356.

***
Capable Logistician 2019 (CL19) is a Live (LIVEX) Logistic Standardization and Interoperability Field Training Exercise (LOGEX/ISX/FTX) focusing on logistics command and control as well as theatre level logistics, exercising logistic support of real combat units. The exercise CL19 is planned and coordinated by the Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC) and supported by Poland as a Host Nation (HN). The exercise will be conducted in Drawsko Pomorskie Training Area (DPTA), Poland and will be connected to national POL Divisional exercise, which will play tactical role of supply and services consumer. The main focus of CL19 will be on JLSG operational level and tactical logistic support planning, whilst conducting Interoperability trials and training participants for JLSG HQ and Multinational Integrated Logistics Units. Participating nations will contribute logistics assets, equipment and logistics personnel. CL19 outcomes may also propose amendments and developments of STANAGs and Allied Publications. CL19 is linked to the US LOGDEV (former LOGEX) Programme.

Distinguished Visitors’ Day will be held:  Drawsko Pomorskie Training Area, Poland on 13 June 2019.
Service only for accredited journalists. Accreditation applications containing: media name, title, name, surname, ID number, nationality, email address, phone number, time of arrival /departure, type of vehicle, vehicle licence plate number, sent within the deadline of Wednesday, May 15, at 15.00, to the e-mail address: akredytacje.dgrsz@ron.mil.pl.
For further information, please contact Maj Krystian Boryń, tel. +48 261 416 356.


  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
16 VIII 2019
Rocznica „Cudu nad Wisłą”
W czwartek, 15 sierpnia br. żołnierze Czarnej Dywizji uczcili 99. rocznicę ustanowienia Święta Wojska Polskiego w międzynarodowym centrum treningowym Joint Multinational ...
16 VIII 2019
Obchody Święta Wojska Polskiego
Data Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, na stałe zapisała się na kartach historii Polski i Europy. Jedno z najważniejszych zwycięstw żołnierza ...
14 VIII 2019
Święto Wojska Polskiego
Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla chlubnych tradycji i dorobku polskiego oręża.
14 VIII 2019
Wojsko Polskie świętuje w Szczecinie
13 sierpnia 2019 r. w koszarach 12.Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody święta Wojska Polskiego oraz 146. rocznicy urodzin ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”