..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu ::..
15 XII 2018

Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Pod koniec zeszłego miesiąca żołnierze 2 Pułku Inżynieryjnego zakończyli budowę kładki na rzece Obra w miejscowości Międzyrzecz.
zdjęcie - Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

Budowę rozpoczęto 5 listopada i trwała 16 dni roboczych. Uroczystego otwarcia dokonali: burmistrz Międzyrzecza, dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego oraz dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Robert Kosowski. 

Zgrupowanie zadaniowe z Wojskowej Jednostki Odbudowy (WJO) w sile 20 żołnierzy pod dowództwem ppor. Mariusza Dekondy, zbudowało kładkę, która umożliwi pieszym i rowerzystom w Międzyrzeczu bezpieczne i szybsze poruszanie się pomiędzy brzegami rzeki Obry. Konstrukcja ma 38,5 metra długości oraz 2,5 metra szerokości i ustawiona jest na 8 podporach palowych po 2 pale każda. Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych dzięki wysokiemu wyszkoleniu żołnierzy 2. kompani mostowej z batalionu drogowo mostowego, żołnierze zakończyli pracę przed planowanym terminem realizacji umowy, który upływał 14 grudnia br.

Realizacja zadań dla społeczeństwa jest doskonałą możliwością sprawdzenia wyszkolenia żołnierzy oraz umożliwia zebranie cennego doświadczenia.

WJO to nieetatowe struktury zadaniowe w jednostkach inżynieryjnych przeznaczone do wykonywania specjalistycznych usług wojskowych oraz realizacji zadań w zakresie usuwania skutków sytuacji kryzysowych zgodnie z ich przygotowaniem specjalistycznym w zakresie inżynierii wojskowej. W latach 2013 - 2014 zostało utworzonych dziesięć nieetatowych Wojskowych Jednostek Odbudowy na bazie istniejących jednostek inżynieryjnych. Łącznie we wszystkich dziesięciu WJO przewidzianych jest około 1,2 tys. stanowisk oraz ponad 900 egzemplarzy sprzętu wojskowego.

Realizacja specjalistycznych usług wojskowych przez WJO odbywa się w ramach szkolenia za zwrotem kosztów poniesionych przez wojsko na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37.). Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wykluczają możliwość całkowitego zwolnienia podmiotów z kosztów usług specjalistycznych. Dopuszczalne jest odstąpienie od naliczania kosztów pośrednich w przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem publicznym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dowódca Generalny RSZ.

Angażowanie WJO odbywa się na wniosek jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za zgodą Dowódcy Generalnego RSZ. Wnioski rozpatrywane są w DG RSZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych  (D. U. z 2015 r. poz. 1428). Przed podjęciem decyzji przez Dowódcę Generalnego RSZ o skierowaniu WJO do realizacji zadania realizowany jest rekonesans, na podstawie którego określa się możliwości i zakres realizacji zadania oraz sprawdza się posiadanie przez wnioskodawcę pozwoleń formalno-prawnych, dokumentacji technicznej oraz podejmuje się wstępne ustalenia do realizacji zadania związane ze sporządzeniem umowy formalno-prawnej.

Tekst: ppłk Mariusz Żybura, ppor. Mariusz Dekondy
Zdjęcia: ppor. Mariusz Dekondy

Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu
Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu
Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
24 VI 2019
Techniczni eksperci
Pluton remontowy z żagańskiej jednostki wojskowej.
24 VI 2019
Primum non nocere
Zwykle ich nie dostrzegamy, mimo iż są stale obok – czy to w warunkach codziennego funkcjonowania w macierzystych jednostkach, czy podczas ...
24 VI 2019
Regionalne Mistrzostwa CISM
W dniach 17-21.06.2019 r. w Lubikówku koło Skwierzyny odbyła się czwarta edycja Regionalnych Mistrzostw CISM w biegu na orientację.
23 VI 2019
Polsko – włoskie współdziałanie
Pierwsza część ćwiczenia pod kryptonimem DRAGON-19 była wyzwaniem nie tylko dla polskich żołnierzy. Pancerniacy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej szkolili się ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019