..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu ::..
15 XII 2018

Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Pod koniec zeszłego miesiąca żołnierze 2 Pułku Inżynieryjnego zakończyli budowę kładki na rzece Obra w miejscowości Międzyrzecz.
zdjęcie - Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

Budowę rozpoczęto 5 listopada i trwała 16 dni roboczych. Uroczystego otwarcia dokonali: burmistrz Międzyrzecza, dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego oraz dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Robert Kosowski. 

Zgrupowanie zadaniowe z Wojskowej Jednostki Odbudowy (WJO) w sile 20 żołnierzy pod dowództwem ppor. Mariusza Dekondy, zbudowało kładkę, która umożliwi pieszym i rowerzystom w Międzyrzeczu bezpieczne i szybsze poruszanie się pomiędzy brzegami rzeki Obry. Konstrukcja ma 38,5 metra długości oraz 2,5 metra szerokości i ustawiona jest na 8 podporach palowych po 2 pale każda. Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych dzięki wysokiemu wyszkoleniu żołnierzy 2. kompani mostowej z batalionu drogowo mostowego, żołnierze zakończyli pracę przed planowanym terminem realizacji umowy, który upływał 14 grudnia br.

Realizacja zadań dla społeczeństwa jest doskonałą możliwością sprawdzenia wyszkolenia żołnierzy oraz umożliwia zebranie cennego doświadczenia.

WJO to nieetatowe struktury zadaniowe w jednostkach inżynieryjnych przeznaczone do wykonywania specjalistycznych usług wojskowych oraz realizacji zadań w zakresie usuwania skutków sytuacji kryzysowych zgodnie z ich przygotowaniem specjalistycznym w zakresie inżynierii wojskowej. W latach 2013 - 2014 zostało utworzonych dziesięć nieetatowych Wojskowych Jednostek Odbudowy na bazie istniejących jednostek inżynieryjnych. Łącznie we wszystkich dziesięciu WJO przewidzianych jest około 1,2 tys. stanowisk oraz ponad 900 egzemplarzy sprzętu wojskowego.

Realizacja specjalistycznych usług wojskowych przez WJO odbywa się w ramach szkolenia za zwrotem kosztów poniesionych przez wojsko na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37.). Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wykluczają możliwość całkowitego zwolnienia podmiotów z kosztów usług specjalistycznych. Dopuszczalne jest odstąpienie od naliczania kosztów pośrednich w przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem publicznym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dowódca Generalny RSZ.

Angażowanie WJO odbywa się na wniosek jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za zgodą Dowódcy Generalnego RSZ. Wnioski rozpatrywane są w DG RSZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych  (D. U. z 2015 r. poz. 1428). Przed podjęciem decyzji przez Dowódcę Generalnego RSZ o skierowaniu WJO do realizacji zadania realizowany jest rekonesans, na podstawie którego określa się możliwości i zakres realizacji zadania oraz sprawdza się posiadanie przez wnioskodawcę pozwoleń formalno-prawnych, dokumentacji technicznej oraz podejmuje się wstępne ustalenia do realizacji zadania związane ze sporządzeniem umowy formalno-prawnej.

Tekst: ppłk Mariusz Żybura, ppor. Mariusz Dekondy
Zdjęcia: ppor. Mariusz Dekondy

Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu
Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu
Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 III 2019
Wizyta Dowódcy 3. Armii Sił ...
Dowódca 3. Armii Sił Powietrznych USA, stacjonującej w niemieckim Ramstein gen. dyw. John Wood złożył wizytę zapoznawczą w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
19 III 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
19 III 2019
pożegnanie żołnierzy XVII zmiany Polskiego ...
W piątek 15 marca odbyło się pożegnanie żołnierzy XVII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) EUFOR wyjeżdżającego w ramach operacji wojskowej Unii ...
18 III 2019
Odsłonięcie tablicy poświęconej polskim lotnikom
W sobotę 16 marca w koszarach 30 pułku łączności w Bramcote w pobliżu Coventry Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, JE Arkady ...
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie