..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Ćwiczenie taktyczno - specjalne pk. AMETYST-18 ::..
29 X 2018

Ćwiczenie taktyczno - specjalne pk. AMETYST-18

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W dniach 23 – 26 października na OSPWL Dęba Dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego płk Bogdan Prokop przeprowadził ćwiczenie taktyczno – specjalne pk. Ametyst-18 z 3 Batalionem Inżynieryjnym z Niska na temat: Planowanie, organizowanie oraz dowodzenie batalionem podczas realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego na rzecz komponentu lądowego w tylnej strefie działań podczas operacji obronnej.
zdjęcie - Ćwiczenie taktyczno - specjalne pk. AMETYST-18

Celem ćwiczenia było zgrywanie działania dowództwa i sztabu 3 Batalionu Inżynieryjnego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z działaniem pododdziałów batalionu oraz doskonalenie nawyków i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań wynikłych w toku działań bojowych.

Głównymi zagadnieniami taktycznymi realizowanymi podczas ćwiczenia były między innymi przemieszczanie pododdziałów do kolejnych rejonów wykonywania zadań inżynieryjnych ze zmianą położenia stanowiska dowodzenia (SD) batalionu, dowodzenie i kierowanie realizacją zadań wsparcia inżynieryjnego działań obronnych w sytuacji oddziaływania przez przeciwnika lądowego i powietrznego oraz możliwości wystąpienia zdarzeń z użyciem broni masowego rażenia (BMR) i użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), organizacja współdziałania oraz praktyczna realizacja zadań wsparcia inżynieryjnego na korzyść pododdziałów innych rodzajów wojsk (urządzanie i utrzymywanie przepraw desantowych na PTS–M, budowa mostu składanego z elementów mostu DMS-65, urządzanie i utrzymanie dróg na przełaj, rozminowanie terenu).

Sprawne i terminowe wykonanie zadań inżynieryjnych przez batalion możliwe było przy wsparciu i zabezpieczeniu działań wydzielonych pododdziałów z 2 Pułku Saperów z Kazunia, 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 1 Batalionu Drogowo – Mostowego z Dęblina,  4 Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa, 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, 16 Batalionu Saperów z Niska,  5 pchem, a ochronę i obronę rejonów prac inżynieryjnych zabezpieczali żołnierze z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Podczas ćwiczenia dokonano oceny przygotowania ćwiczącego stanowiska dowodzenia oraz etatowych pododdziałów batalionu do działania zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zgrywano wybrane elementy systemów walki batalionu oraz doskonalono indywidualne i zespołowe umiejętności ćwiczącego dowództwa i sztabu w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych stanowiskach oraz czynności procesu dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego do planowania użycia sił i środków podczas realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego. Ćwiczący rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z zaistniałej sytuacji oraz opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze.

Płk Prokop na zakończenie ćwiczenia podziękował dowódcy 3 binż ppłk Radosławowi Podolskiemu za  wysoki poziom wyszkolenia batalionu, wyróżniającym się żołnierzom wręczył Listy Gratulacyjne. Podczas omówienia wstępnego z osobami funkcyjnymi kierownictwa ćwiczenia i batalionu podkreślił, że doświadczenia i wnioski zdobyte podczas ćwiczenia będą pozytywnie procentować w dalszej działalności szkoleniowej batalionu.

Tekst i zdjęcia: st. chor. szt. Ryszard Zemła

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
21 I 2019
Szkolenie w 17 Wielkopolskiej Brygadzie ...
Żołnierze kompanii manewrowej przygotowującej się do V zmiany PKW Rumunia na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostali poddani ...
18 I 2019
Grasujące Leopardy
Czołgiści i ich Leopardy najlepiej czują się wtedy, kiedy mogą wykonywać zadania na Pasie Taktycznym. Tak było również w tym tygodniu, ...
18 I 2019
Do Polski powróciła III zmiana ...
Po sześciomiesięcznym dyżurze w ramach wzmocnienia południowej flanki NATO do Polski powróciła III zmiana PKW Rumunia.
17 I 2019
BAŁKAN-17 praktycznie
W 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej ćwiczenia epizodyczne mające na celu certyfikację XVII zmiany PKW EUFOR nabrały tempa wkraczając w fazę dynamiczną.
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie