..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Przygotowania do „Anakondy-18” wciąż trwają ::..
26 X 2018

Przygotowania do „Anakondy-18” wciąż trwają

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód uczestniczył w przygotowaniach Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód do ćwiczenia pk. „Anakonda-18”.
zdjęcie - Przygotowania do „Anakondy-18” wciąż trwają
Przygotowania do „Anakondy-18” wciąż trwają.

Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (DWDP-W) cały czas przygotowują się do certyfikacji, której ostatnia faza nastąpi na początku grudnia bieżącego roku podczas ćwiczenia "Anakonda - 18". Podczas przygotowań zgrywają się w komórkach organizacyjnych, a także doskonalą swoje procedury oraz wiedzę biorąc udział w ćwiczeniach i szkoleniach w kraju i za granicą. Szkolą również żołnierzy z jednostek, które podczas ćwiczenia znajdować się w podporządkowaniu dowódcy dywizji gen. bryg. Krzysztofa Motackiego.

Miniony tydzień był dla żołnierzy dowództwa dywizji okresem niezwykle wytężonej pracy. W dniach 22 - 25 października w koszarach przy ul. Łęczyckiej oraz w Pułku Wparcia Dowodzenia DWDP-W przy ul. Królewieckiej w Elblągu przebywało kilkudziesięciu żołnierzy z różnych dowództw oraz jednostek zarówno polskich jak i zagranicznych. W tych dniach, w dowództwie prowadzono równolegle kilka różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach przygotowań do ćwiczenia "Anakonda - 18". Były to, m.in., szkolenie żołnierzy, którzy podczas Anakondy znajdować się będą w Zespole Podgrywającym Podwładnych Ćwiczącego Szczebla  (ang. LOCON - Low Command), a także szkolenie z umiejętności posługiwania się programami, które podczas ćwiczenia będą wykorzystywane na stanowiskach pracy.

Kulminacyjnym momentem tego tygodnia była synchronizacja (ang. CAR - Combined Arms Rehersal), która odbyła się 25 października. Jej celem było skoordynowanie działań elementów, które podczas ćwiczenia będą podporządkowane dowódcy Wielonarodowej Dywizji. Obok żołnierzy dowództwa brali w niej udział również dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski wraz z grupą oficerów dowództwa korpusu zastępca dowódcy 7 Brygady Zmechanizowanej z Czech ppłk Zdenek Mikula, zastępca dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Bogdan Rycerski, szef sztabu litewskiej Brygady "Żelazny Wilk" ppłk Aurelijus Motiejunas, dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk Robert Matysek, a także przedstawiciele innych jednostek biorących udział w ćwiczeniu.

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Minister Obrony Narodowej pełni rolę osoby programującej oraz zlecającej przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia. Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił będzie Dowódca Operacyjny RSZ.

W AN-18 uczestniczyć będą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz  struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. AN-18 zostanie przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie będzie prowadzone w Estonii, Litwie i na Łotwie.

Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: (LIVEX) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku. Poprzedzona ona zostanie ćwiczeniem studyjnym (TTX), podczas którego najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonają przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

Ważnym elementem ćwiczenia będzie przeprowadzenie przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).

ANAKONDA-18

Tekst: mjr Dariusz Guzenda
Zdjęcia: kpt. Paulina Montewka

Przygotowania do „Anakondy-18” wciąż trwają

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
21 I 2019
Szkolenie w 17 Wielkopolskiej Brygadzie ...
Żołnierze kompanii manewrowej przygotowującej się do V zmiany PKW Rumunia na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostali poddani ...
18 I 2019
Grasujące Leopardy
Czołgiści i ich Leopardy najlepiej czują się wtedy, kiedy mogą wykonywać zadania na Pasie Taktycznym. Tak było również w tym tygodniu, ...
18 I 2019
Do Polski powróciła III zmiana ...
Po sześciomiesięcznym dyżurze w ramach wzmocnienia południowej flanki NATO do Polski powróciła III zmiana PKW Rumunia.
17 I 2019
BAŁKAN-17 praktycznie
W 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej ćwiczenia epizodyczne mające na celu certyfikację XVII zmiany PKW EUFOR nabrały tempa wkraczając w fazę dynamiczną.
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie