..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - „Gorący” sierpień dla saperów ::..
04 IX 2018

„Gorący” sierpień dla saperów

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Kolejny letni miesiąc był „gorący” dla patroli rozminowania i grup nurków minerów. W sierpniu przyjęto i zrealizowano prawie 700 zgłoszeń, podejmując i niszcząc prawie 30 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (m.in. 118 bomb lotniczych, 930 pocisków artyleryjskich, 220 granatów moździerzowych oraz 32 szt. min). Pojazdy patroli przejechały ponad 125 tys. km.
zdjęcie - „Gorący” sierpień dla saperów
Patrol rozminowania Nr 24 na Odrze na terenie miejscowości Głogów.

W ramach zajęć profilaktycznych przeprowadzono 13 spotkań z uczniami szkół różnego poziomu nauczania w zagrożeń pozostałych po wojnie.

W dniu 09.08.2018 r. patrol rozminowania Nr 24 pod dowództwem st. chor. szt. Bogdana Pisarskiego z głogowskiego batalionu inżynieryjnego przy wsparciu grupy nurków minerów z 12. Dywizjonu trałowców/8.FOW realizował zgłoszenie o znalezieniu podejrzanego przedmiotu w rzece Odrze na terenie miejscowości Głogów. Nurkowie saperzy, z grupy nurków minerów, wydobyli z dna Odry bombę lotniczą o wagomiarze  200 kg, którą przekazali żołnierzom patrolu rozminowania celem przewiezienia i zniszczenia. Całe przedsięwzięcia wymagało dużej koordynacji i współdziałania ze służbami, w akcji brało udział 35 policjantów, 60 strażaków, pogotowie ratunkowe i przedstawiciele pogotowia gazowego. Zagrożenie jakie niosło ze sobą wydobycie tak śmiercionośnego ładunku wymagało dużego zaangażowania i ewakuacji około 600 ludzi. Na czas akcji zamknięto między innymi zakład energetyczny, muzeum, szkołę Mistrzostwa Sportowego, dyskont „LIDL”, hurtownie budowlaną, budynki LOK, restaurację McDonalds oraz drogi: ul. Długą, ul. Dzieci Głogowskich  i ul. Kamienna Droga.

13 sierpnia br. połączone siły specjalistów 12 i 13 dywizjonu trałowców, jako grupa nurków minerów pod dowództwem bosmana mata Jarosława Smugi przy wsparciu patrolu rozminowania Nr 37 i żołnierzy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów zrealizowały  skomplikowane niebezpieczne zadanie bojowe w czasie pokoju w zakresie podjęcia, przewozu i neutralizacji zalegającego w okolicy Kołobrzegu przy plaży w wodach kąpieliska miejskiego, śmiercionośnego ładunku tj. trzy bomby lotnicze.. Po analizie miejsca znalezienia bomb, ich charakterystyki i możliwości wydobycia podjęto decyzję o ewakuacji ludności i zamknięciu plaży w Podczelu oraz kąpielisk na długości 9 km, a także drogi Sianożety-Kołobrzeg. Operacja wymagała zaangażowania znacznych sił i środków z różnych instytucji między innymi Urzędu Morskiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Dzięki właściwej współpracy przeprowadzono sprawną ewakuację kilku tysięcy mieszkańców, a także wczasowiczów.

21 sierpnia patrol rozminowania Nr 19 dowodzony przez st. chor. szt. Andrzeja Kucharskiego w m. Klaudyn w pow. warszawskim zachodnim podjął granat moździerzowy kal. 82 mm. W tym przypadku również była wymagana ewakuacja ludności.

„Gorący” sierpień był także dla saperów dowodzonych przez chor. Tomasza Kubiaka z patrolu rozminowania Nr 20 będącego, tak jak patrol rozminowania Nr 19, w strukturach 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Kilkakrotnie musieli interweniować na terenie budowanego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Za każdym razem interwencje wymagały ewakuacji pracowników będących na terenie budowy. W sumie podjęto 7 pocisków artyleryjskich oraz kilkadziesiąt zapalników.

31 sierpnia patrol rozminowania Nr 12 dowodzony przez st. chor. sztab. Piotra Bartnika z 15 batalionu saperów otrzymał zgłoszenie o znalezieniu bomby lotniczej w m. Morgowniki pow. łomżyński. Wymagana będzie ewakuacji ludności w promieniu ok. 1 km. Po podjęciu bomba zostanie zneutralizowana na orzyskim poligonie.

Procedura aktywacji użycia Patroli Rozminowania

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania Patroli Rozminowania:
1.    Przyjęcie od organów administracji państwowej lub samorządowej i Policji (dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia również od Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych lub Straży Miejskiej), zgłoszenia o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) - obowiązkowo informacja o osobie, która wykryła niewybuch lub niewypał, miejscu i terminie wykrycia oraz okolicznościach zdarzenia.
2.    Przyjęcie zgłoszenia wpisywane jest przez oficera dyżurnego jednostki wojskowej (JW) do „Książki ewidencji zgłoszeń”, a następnie – niezwłocznie – rejestrowane
w systemie SI PATROL (automatycznie powiadamiany jest dowódca patrolu).
3.    W razie wykrycia PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania, który przyjął zgłoszenie, jest ono przekazywane za pomocą SI PATROL właściwej terytorialnie grupie nurków – minerów (GNM) Marynarki Wojennej. Po przekazaniu zgłoszenia, lądowy patrol rozminowania i GNM nawiązują współpracę w zakresie usunięcia PWiN. Odpowiedzialnym za koordynację oraz przebieg akcji jest dowódca jednostki (odpowiada między innymi za: nawiązanie współpracy z organem samorządowym i służbami mundurowymi (policja, straż pożarna, straż miejska), zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. We współdziałaniu uczestniczy komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego, z której wydzielony jest lądowy patrol rozminowania.

Patrole rozminowania i GNM działają interwencyjnie, podejmując i niszcząc przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, zgłoszone przez uprawnione instytucje.  Każdy niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie do 72 godzin, przy czym usuwanie PWiN w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji w czasie 24 godzin.

Policja (straż miejska) odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania.

Podjęty przez patrol rozminowania niewybuch lub niewypał przewożony jest do miejsca wysadzania. W wyjątkowych sytuacjach PWiN mogą być niszczone w miejscu ich znalezienia (decyzję podejmuje dowódca patrolu).

W celu zapewnienia komputerowego wsparcia funkcjonowania podsystemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP wdrożony został system informatyczny PATROL. Polega on na wprowadzaniu zgłoszeń o znalezieniu niewypałów i niewybuchów do systemu komputerowego, poprzez co ich realizacja może być w czasie rzeczywistym monitorowana przez komórki odpowiedzialne za oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w dyżurnych służbach operacyjnych związków operacyjnych, rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie również w  niektórych Wojewódzkich Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Tekst: płk Artur Talik
Zdjęcia: st. chor. szt. Bogdan Pisarski

Patrol rozminowania Nr 24 na Odrze na terenie miejscowości Głogów.

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
21 I 2019
Szkolenie w 17 Wielkopolskiej Brygadzie ...
Żołnierze kompanii manewrowej przygotowującej się do V zmiany PKW Rumunia na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostali poddani ...
18 I 2019
Grasujące Leopardy
Czołgiści i ich Leopardy najlepiej czują się wtedy, kiedy mogą wykonywać zadania na Pasie Taktycznym. Tak było również w tym tygodniu, ...
18 I 2019
Do Polski powróciła III zmiana ...
Po sześciomiesięcznym dyżurze w ramach wzmocnienia południowej flanki NATO do Polski powróciła III zmiana PKW Rumunia.
17 I 2019
BAŁKAN-17 praktycznie
W 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej ćwiczenia epizodyczne mające na celu certyfikację XVII zmiany PKW EUFOR nabrały tempa wkraczając w fazę dynamiczną.
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie