..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - „Gorący” sierpień dla saperów ::..
04 IX 2018

„Gorący” sierpień dla saperów

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Kolejny letni miesiąc był „gorący” dla patroli rozminowania i grup nurków minerów. W sierpniu przyjęto i zrealizowano prawie 700 zgłoszeń, podejmując i niszcząc prawie 30 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (m.in. 118 bomb lotniczych, 930 pocisków artyleryjskich, 220 granatów moździerzowych oraz 32 szt. min). Pojazdy patroli przejechały ponad 125 tys. km.
zdjęcie - „Gorący” sierpień dla saperów
Patrol rozminowania Nr 24 na Odrze na terenie miejscowości Głogów.

W ramach zajęć profilaktycznych przeprowadzono 13 spotkań z uczniami szkół różnego poziomu nauczania w zagrożeń pozostałych po wojnie.

W dniu 09.08.2018 r. patrol rozminowania Nr 24 pod dowództwem st. chor. szt. Bogdana Pisarskiego z głogowskiego batalionu inżynieryjnego przy wsparciu grupy nurków minerów z 12. Dywizjonu trałowców/8.FOW realizował zgłoszenie o znalezieniu podejrzanego przedmiotu w rzece Odrze na terenie miejscowości Głogów. Nurkowie saperzy, z grupy nurków minerów, wydobyli z dna Odry bombę lotniczą o wagomiarze  200 kg, którą przekazali żołnierzom patrolu rozminowania celem przewiezienia i zniszczenia. Całe przedsięwzięcia wymagało dużej koordynacji i współdziałania ze służbami, w akcji brało udział 35 policjantów, 60 strażaków, pogotowie ratunkowe i przedstawiciele pogotowia gazowego. Zagrożenie jakie niosło ze sobą wydobycie tak śmiercionośnego ładunku wymagało dużego zaangażowania i ewakuacji około 600 ludzi. Na czas akcji zamknięto między innymi zakład energetyczny, muzeum, szkołę Mistrzostwa Sportowego, dyskont „LIDL”, hurtownie budowlaną, budynki LOK, restaurację McDonalds oraz drogi: ul. Długą, ul. Dzieci Głogowskich  i ul. Kamienna Droga.

13 sierpnia br. połączone siły specjalistów 12 i 13 dywizjonu trałowców, jako grupa nurków minerów pod dowództwem bosmana mata Jarosława Smugi przy wsparciu patrolu rozminowania Nr 37 i żołnierzy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów zrealizowały  skomplikowane niebezpieczne zadanie bojowe w czasie pokoju w zakresie podjęcia, przewozu i neutralizacji zalegającego w okolicy Kołobrzegu przy plaży w wodach kąpieliska miejskiego, śmiercionośnego ładunku tj. trzy bomby lotnicze.. Po analizie miejsca znalezienia bomb, ich charakterystyki i możliwości wydobycia podjęto decyzję o ewakuacji ludności i zamknięciu plaży w Podczelu oraz kąpielisk na długości 9 km, a także drogi Sianożety-Kołobrzeg. Operacja wymagała zaangażowania znacznych sił i środków z różnych instytucji między innymi Urzędu Morskiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Dzięki właściwej współpracy przeprowadzono sprawną ewakuację kilku tysięcy mieszkańców, a także wczasowiczów.

21 sierpnia patrol rozminowania Nr 19 dowodzony przez st. chor. szt. Andrzeja Kucharskiego w m. Klaudyn w pow. warszawskim zachodnim podjął granat moździerzowy kal. 82 mm. W tym przypadku również była wymagana ewakuacja ludności.

„Gorący” sierpień był także dla saperów dowodzonych przez chor. Tomasza Kubiaka z patrolu rozminowania Nr 20 będącego, tak jak patrol rozminowania Nr 19, w strukturach 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Kilkakrotnie musieli interweniować na terenie budowanego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Za każdym razem interwencje wymagały ewakuacji pracowników będących na terenie budowy. W sumie podjęto 7 pocisków artyleryjskich oraz kilkadziesiąt zapalników.

31 sierpnia patrol rozminowania Nr 12 dowodzony przez st. chor. sztab. Piotra Bartnika z 15 batalionu saperów otrzymał zgłoszenie o znalezieniu bomby lotniczej w m. Morgowniki pow. łomżyński. Wymagana będzie ewakuacji ludności w promieniu ok. 1 km. Po podjęciu bomba zostanie zneutralizowana na orzyskim poligonie.

Procedura aktywacji użycia Patroli Rozminowania

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania Patroli Rozminowania:
1.    Przyjęcie od organów administracji państwowej lub samorządowej i Policji (dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia również od Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych lub Straży Miejskiej), zgłoszenia o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) - obowiązkowo informacja o osobie, która wykryła niewybuch lub niewypał, miejscu i terminie wykrycia oraz okolicznościach zdarzenia.
2.    Przyjęcie zgłoszenia wpisywane jest przez oficera dyżurnego jednostki wojskowej (JW) do „Książki ewidencji zgłoszeń”, a następnie – niezwłocznie – rejestrowane
w systemie SI PATROL (automatycznie powiadamiany jest dowódca patrolu).
3.    W razie wykrycia PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania, który przyjął zgłoszenie, jest ono przekazywane za pomocą SI PATROL właściwej terytorialnie grupie nurków – minerów (GNM) Marynarki Wojennej. Po przekazaniu zgłoszenia, lądowy patrol rozminowania i GNM nawiązują współpracę w zakresie usunięcia PWiN. Odpowiedzialnym za koordynację oraz przebieg akcji jest dowódca jednostki (odpowiada między innymi za: nawiązanie współpracy z organem samorządowym i służbami mundurowymi (policja, straż pożarna, straż miejska), zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. We współdziałaniu uczestniczy komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego, z której wydzielony jest lądowy patrol rozminowania.

Patrole rozminowania i GNM działają interwencyjnie, podejmując i niszcząc przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, zgłoszone przez uprawnione instytucje.  Każdy niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie do 72 godzin, przy czym usuwanie PWiN w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji w czasie 24 godzin.

Policja (straż miejska) odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania.

Podjęty przez patrol rozminowania niewybuch lub niewypał przewożony jest do miejsca wysadzania. W wyjątkowych sytuacjach PWiN mogą być niszczone w miejscu ich znalezienia (decyzję podejmuje dowódca patrolu).

W celu zapewnienia komputerowego wsparcia funkcjonowania podsystemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP wdrożony został system informatyczny PATROL. Polega on na wprowadzaniu zgłoszeń o znalezieniu niewypałów i niewybuchów do systemu komputerowego, poprzez co ich realizacja może być w czasie rzeczywistym monitorowana przez komórki odpowiedzialne za oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w dyżurnych służbach operacyjnych związków operacyjnych, rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie również w  niektórych Wojewódzkich Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Tekst: płk Artur Talik
Zdjęcia: st. chor. szt. Bogdan Pisarski

Patrol rozminowania Nr 24 na Odrze na terenie miejscowości Głogów.

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 IV 2019
Życzenia Świąteczne
Życzenia świąteczne Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
19 IV 2019
Illinois Army National Guard Best ...
Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej oraz 12 Dywizji Zmechanizowanej reprezentowali jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w „Illinois Army National Guard ...
18 IV 2019
Akcja Serce
8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie wykonała po raz kolejny, ratującą życie Akcję Serce.
18 IV 2019
POPRADY na Centralnym Poligonie Sił ...
Podczas Zgrupowania Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka żołnierze 4 dywizjonu przeciwlotniczego 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w ...
Szakolenie żołnierzy 8 Pułku Przeciwlotniczego
Niezwykła defilada - niezwykły spot
SILNI W SOJUSZACH - zaproszenie na defiladę
F-16 Baltic Air Policing 2019
Baltic Air Policing 2019
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego