..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Wojskowa Jurysdykcja Karna ::..
25 VI 2018

Wojskowa Jurysdykcja Karna

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
19 czerwca w Auli Jana Pawła II na Kampusie Głównym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się I edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wojskowa Jurysdykcja Karna”.
zdjęcie - Wojskowa Jurysdykcja Karna
Fot. ppłk Zbigniew Nowak

Organizatorami konferencji byli: Oddział Prawny Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz Koło Nauk Penalnych UKSW. Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Obrony Narodowej i Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Patronat medialny zapewniła Polska Zbrojna.

Konferencję naukową otworzyli: dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW dr hab. Anna Tarwacka. Wykład inauguracyjny wygłosił prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler.

W ceremonii otwarcia wzięli udział ponadto m.in. dyrektorzy Departamentu Prawnego MON, Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, a także grono sędziów, prokuratorów, dowódców jednostek wojskowych oraz doradców prawnych z całej Polski.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in.: Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, Prokuratury Krajowej (Departament ds. Wojskowych), Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Judge Advocate General's Corps (JAG) z Dowództwa Wojsk Lądowych Armii Stanów Zjednoczonych w Europie John J. Gowel, jak również dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmund Andrzejczak, czy radca prawny w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy kmdr por. Wiesław Goździewicz. Środowisko uniwersyteckie reprezentowali: była wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża dr Elżbieta Mikos–Skuza z Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS dr hab. Teresa Gardocka z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i dr Marcin Marcinko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację konferencji naukowej byli: ppłk dr Zbigniew Nowak z Oddziału Prawnego Dowództwa Generalnego RSZ i prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja spotkała się z wyraźnym zainteresowaniem środowiska prawniczego i w efekcie władze, tak uniwersyteckie, jak i wojskowe wyraziły chęć dalszego rozwijania współpracy.

Oprócz uczestnictwa w panelu eksperckim przybyli goście mogli podczas konferencji zapoznać się z wyposażeniem Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej, które przygotowały na tą okoliczność stoiska promocyjne.

Tekst i zdjęcie: ppłk Zbigniew Nowak

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
20 VII 2018
Saperzy w poszukiwaniu prawdy historycznej
Od dwóch lat prowadzona jest współpraca, na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu ...
19 VII 2018
Wizyta MUI w DG RSZ
18 lipca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka przyjął delegację przedstawicieli Military University Institute (MUI).
17 VII 2018
Wizyta rumuńskiego attaché obrony
17 lipca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się pożegnalno-zapoznawcza wizyta Attaché Obrony, Wojskowego, Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie Rumunii ...
17 VII 2018
Powitanie PKW Rumunia
17 lipca na placu apelowym 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu podczas uroczystego apelu przywitano żołnierzy II zmiany PKW, którzy po zakończeniu ...
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
NATO Tiger Meet zakończone
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej