..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Święto Dowództwa Generalnego RSZ ::..
21 VI 2018

Święto Dowództwa Generalnego RSZ

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
21 czerwca w siedzibie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji corocznego święta połączonego dowództwa.
zdjęcie - Święto Dowództwa Generalnego RSZ
Uroczysty apel

Obchody Święta Dowództwa Generalnego RSZ rozpoczęły się już we wtorek, 19 czerwca, mszą świętą w Katedrze Polowej WP w intencji żołnierzy i pracowników DG RSZ, którą celebrował Jego Ekscelencja biskup polowy Józef Guzdek. Samą eucharystię poprzedziło jeszcze złożenie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej przez I zastępcę dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. pil. Jana Śliwkę.

„Dowództwo Generalne” mówi o tym, jak ważną pozycję zajmuje ono w strukturze dowodzenia polską armią. To wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność za powierzone wam zadania podejmowane w trosce o jakość polskich sił zbrojnych. Na kursach generalskich, oficerskich i podoficerskich, podczas wielu szkoleń poznaliście wymagania, które nierozerwalnie łączą się z zajmowanym stanowiskiem. Posiadacie wiedzę nt. przymiotów intelektualnych i moralnych, jakimi powinien odznaczać się każdy oficer i pracownik Dowództwa Generalnego RSZ” – powiedział w homilii biskup Guzdek.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego: kapelan DG RSZ ks. płk Bogdan Radziszewski, proboszcz katedry polowej ks. płk Mariusz Tołwiński i sekretarz biskupa polowego ks. kpt. Marcin Janocha. Liturgię słowa przygotowali żołnierze DG RSZ, którzy także asystowali kapłanom podczas mszy św. a przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe z jednostek wojskowych podległych DG RSZ reprezentujące cztery rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Wojska Specjalne. W Eucharystii uczestniczyło liczne grono generałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników DG RSZ.

Za sprawowaną Mszę św. i posługę kapelanów w jednostkach podziękował bp. Guzdkowi gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

W czwartek, 21 czerwca, w siedzibie Dowództwa Generalnego gospodarz uroczystości, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika złożył meldunek przybyłemu na uroczystość ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi.

Po odegraniu hymnu państwowego, Dowódca Generalny przywitał zebraną na placu apelowym DG RSZ kierowniczą kadrę Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, przedstawicieli władz lokalnych, służb mundurowych, związków i stowarzyszeń współpracujących z Dowództwem Generalnym, weteranów oraz obchodzących tego dnia swoje święto żołnierzy i pracowników wojska.

„Bardzo się cieszę że są wśród nas kombatanci, cieszę się, że wszyscy Państwo jesteście w tym dniu wśród nas na naszym corocznym święcie (...) Od czterech lat stoimy ramię w ramię w jednym szeregu, bez względu na to w jakim mundurze służymy. Dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom za ich zaangażowanie” – powiedział w swoim wystąpieniu gen. broni Jarosław Mika.

Następnie minister Mariusz Błaszczak wraz z dowódcą generalnym RSZ gen. Miką wręczyli medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym żołnierzom i pracownikom wojska.

„Na co dzień wykonujecie szczytną misję przygotowania Wojska Polskiego do obrony granic, obywateli Polski oraz właściwie wypełniacie zobowiązania sojusznicze…” – rozpoczął swoje wystąpienie Minister Obrony Narodowej, który w jego dalszej części zaznaczył, że wielkie doświadczenie żołnierzy służących w Dowództwie Generalnym jest wojsku potrzebne i powinno być wykorzystane w służbie dla kraju. Przedstawił również priorytety i wyzwania stojące przed Ministerstwem Obrony Narodowej.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Na zakończenie minister Błaszczak wspólnie z dowódcą generalnym RSZ gen. Miką i kierowniczą kadrą SZ RP złożyli kwiaty pod znajdującą się na terenie DG RSZ tablicą upamiętniającą gen. pil. Andrzeja Błasika.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

zostało sformowane 1 stycznia 2014 roku i zgodnie z zasadą cywilnej i demokratycznej kontroli nad wojskiem podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Jest dowództwem połączonym, odpowiedzialnym za dowodzenie jednostkami wojskowymi w czasie pokoju i kryzysu, a w czasie wojny jednostkami pozostałymi w jego podporządkowaniu po przekazaniu pozostałych sił w podległość Dowódcy Operacyjnemu RSZ.

Do kompetencji DG RSZ należy szkolenie dowództw i sztabów, wojsk oraz rezerw osobowych, kształcenie zawodowe i wykonywanie zadań gestorów uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. Tylko w 2018 roku DG RSZ i podległe mu jednostki biorą udział w ponad 230 ćwiczeniach międzynarodowych i narodowych, z czego do najważniejszych z nich należy zaliczyć: szkolenie NATO Tiger Meet 2018, Saber Strike-18, Swift Response-18, Baltops-18, Trident Juncture-18 oraz Anakonda-18.

DG RSZ tworzą: dowództwo, sztab oraz inspektoraty Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Rodzajów Wojsk i Szkolenia. Podlegają mu: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, dywizje, flotylle, skrzydła, samodzielne brygady, pułki i centra szkolenia. W sumie jest to ponad 60 jednostek i instytucji wojskowych, a w całej jego strukturze znajduje się ich ponad 270.

Tekst: kpt. Krzysztof Płatek
Zdjęcia: Mirosław Cyryl Wójtowicz, mjr Dariusz Kurowski

Uroczysty apel

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
20 VII 2018
Saperzy w poszukiwaniu prawdy historycznej
Od dwóch lat prowadzona jest współpraca, na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu ...
19 VII 2018
Wizyta MUI w DG RSZ
18 lipca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka przyjął delegację przedstawicieli Military University Institute (MUI).
17 VII 2018
Wizyta rumuńskiego attaché obrony
17 lipca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się pożegnalno-zapoznawcza wizyta Attaché Obrony, Wojskowego, Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie Rumunii ...
17 VII 2018
Powitanie PKW Rumunia
17 lipca na placu apelowym 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu podczas uroczystego apelu przywitano żołnierzy II zmiany PKW, którzy po zakończeniu ...
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
NATO Tiger Meet zakończone
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej