..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Komunikat – Saber Strike-18 ::..
01 VI 2018

Komunikat – Saber Strike-18

 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
W dniach 3-15 czerwca, na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski odbędzie się ćwiczenie Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie (ang. U.S. Army Europe / USAREUR) pod kryptonimem Saber Strike-18 (SbS18).
zdjęcie - Komunikat – Saber Strike-18

W ćwiczeniu, w którym w sumie weźmie udział około 18000 żołnierzy z 20 państw, zaangażowanych zostanie ponad 5000 polskich żołnierzy oraz 1000 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike-18, organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie jest ósmą edycją organizowanego od 2010 roku szkolenia. Tegoroczne manewry, podobnie jak poprzednie, uwzględniały będą m.in. elementy wsparcia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO rozmieszczonych w państwach bałtyckich i w Polsce. To amerykańskie ćwiczenie zalicza się jednocześnie do kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych mu jednostek wojskowych.

SbS18 skupi się na doskonaleniu zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych przez zaangażowane w ćwiczenie wojska państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego dodatkowym celem jest zwiększanie interoperacyjności sił zbrojnych ćwiczących stron z Wielonarodowymi Batalionowymi Grupami Bojowymi NATO stacjonującymi na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, będącymi częścią szerszej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego w obszarze odstraszania oraz prezentacji gotowości i zdecydowania w zakresie kolektywnej obrony każdego z członków. Saber Strike-18 jest w tym ostatnim aspekcie również sprawdzianem dla Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, który będzie sprawował dowodzenie i kontrolę nad przebiegiem ćwiczenia.

W ramach Saber Strike-18 2 Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych (ang. 2nd Cavalry Regiment) przemieści się z miejsca swojej stałej dyslokacji w Niemczech przez terytorium Polski w celu wzięcia udziału w epizodach taktycznych na polskich, litewskich i łotewskich poligonach.

Tegoroczna edycja ćwiczenia zakłada udział komponentów z następujących państw sojuszniczych i partnerskich: Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch, jak również sił NATO. Głównym ćwiczącym z Polski będzie 12 Dywizja Zmechanizowana (12DZ).

W związku z ćwiczeniem, na terenie państw-gospodarzy, ale również na obszarze Niemiec i Czech można spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach od ostatniego tygodnia maja do początku lipca. Będą to transporty z rejonów stacjonowania wojsk oraz punktów przeładunkowych w rejony szkolenia, przemieszczenia w trakcie prowadzonych manewrów oraz transporty powrotne do miejsc stałej dyslokacji.

*********************************

Uwaga! Zakończyliśmy scentralizowane prowadzenie akredytacji na poszczególne wydarzenia. Nadal istnieje możliwość udziału, jednak należy w tej sprawie wysłać zgłoszenia zgodnie z następującymi zasadami:

Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej lub dowodu osobistego, nazwę stacji TV, radiowej bądź prasy i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) na wybrane epizody ćwiczenia odbywające się na terenie Polski należy przesyłać:

 • przekroczenie granicy polsko-litewskiej przez 2 Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych – 6-9 czerwca - zgłoszenie należy wysyłać na adres 15bz.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 4 czerwca - informacji udziela kpt. Anna Bielak-Pestka, tel. 723 251 615;
 • operacji powietrznodesantowej realizowanej przez 6 Brygadę Powietrznodesantową na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim (CSWL Drawsko) – 7 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 6bpd.oficerprasowy@ron.mil.pl w terminie do godz. 18.00 dnia 3 czerwca - informacji udzielają ppłk Marek Pawlak, tel. 887 570 912 oraz por. Agata Niemyjska, tel. 693 357 110;
 • operacji powietrznodesantowej realizowanej przez 173 Brygadę Powietrznodesantową Armii Stanów Zjednoczonych oraz komponenty wojsk sojuszniczych i partnerskich na lotnisku w Mirosławcu (12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych) – 7 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 12bbsp.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 18.00 dnia 3 czerwca - informacji udziela kpt. Małgorzata Krywiak, tel. 780 026 387;
 • Taktycznym Desancie Śmigłowcowym wydzielonych sił z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w rejonie przeprawy przez Wisłę w Chełmnie – 9 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 25bkpow.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udziela ppor. Bartosz Grzesło, tel. 601 066 829;
 • przeprawie wydzielonych sił z 12 Dywizji Zmechanizowanej przez Wisłę w m. Chełmno, zabezpieczanych przez siły i środki z 5 Pułku Inżynieryjnego – 10 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 12sdzrzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udzielają mjr Marcel Podhorodecki, tel. 603 111 094; 
 • Taktycznym Desancie Śmigłowcowym 173 Brygady Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim (CSWL Drawsko) – 11 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udziela ppłk Marek Pawlak, tel. 887 570 912;
 • Dniu Dostojnych Gości na terenie OSPWL Orzysz - 15 czerwca - zgłoszenie należy wysyłać na adres 15bz.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do 12 czerwca - informacji udziela kpt. Anna Bielak-Pestka, tel. 723 251 615;

Więcej szczegółów dotyczących powyższych epizodów szkolenia zostanie podanych w odrębnych komunikatach w terminach bezpośrednio poprzedzających poszczególne wydarzenia. Więcej informacji w sprawie obsługi medialnej ćwiczenia SbS18 udziela koordynator ds. działań komunikacyjnych podczas ćwiczenia Saber Strike-18, oficer prasowy DG RSZ kpt. Krzysztof Płatek, tel.: 575 307 767.

Oficer prasowy DG RSZ
kpt. Krzysztof Płatek

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
11 XII 2018
Załoga Anakondy ewakuowała na ląd ...
Załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego przeprowadziła dziś dwudziestą akcję poszukiwawczo-ratowniczą w tym roku, ewakuując na ląd potrzebującego pomocy ...
11 XII 2018
Zmiana na stanowisku Attaché Łotwy
Przybywający z wizytą zapoznawczą Attaché obrony Łotwy ppłk Valerijs Kovgers został powitany przez dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosława ...
11 XII 2018
Pamiątkowe grawertony negocjatorom
4 grudnia w Ambasadzie RP w Berlinie zostały wręczone pamiątkowe grawertony w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ negocjatorom niemieckim - Pani Sigrid ...
10 XII 2018
Dragoni i napalm
2 kompania zmechanizowana z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, odbyła nietypowe zajęcia z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Tematem zajęć była ochrona ...
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Rokitnie