..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Komunikat – Saber Strike-18 ::..
01 VI 2018

Komunikat – Saber Strike-18

 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
W dniach 3-15 czerwca, na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski odbędzie się ćwiczenie Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie (ang. U.S. Army Europe / USAREUR) pod kryptonimem Saber Strike-18 (SbS18).
zdjęcie - Komunikat – Saber Strike-18

W ćwiczeniu, w którym w sumie weźmie udział około 18000 żołnierzy z 20 państw, zaangażowanych zostanie ponad 5000 polskich żołnierzy oraz 1000 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike-18, organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie jest ósmą edycją organizowanego od 2010 roku szkolenia. Tegoroczne manewry, podobnie jak poprzednie, uwzględniały będą m.in. elementy wsparcia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO rozmieszczonych w państwach bałtyckich i w Polsce. To amerykańskie ćwiczenie zalicza się jednocześnie do kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych mu jednostek wojskowych.

SbS18 skupi się na doskonaleniu zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych przez zaangażowane w ćwiczenie wojska państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego dodatkowym celem jest zwiększanie interoperacyjności sił zbrojnych ćwiczących stron z Wielonarodowymi Batalionowymi Grupami Bojowymi NATO stacjonującymi na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, będącymi częścią szerszej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego w obszarze odstraszania oraz prezentacji gotowości i zdecydowania w zakresie kolektywnej obrony każdego z członków. Saber Strike-18 jest w tym ostatnim aspekcie również sprawdzianem dla Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, który będzie sprawował dowodzenie i kontrolę nad przebiegiem ćwiczenia.

W ramach Saber Strike-18 2 Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych (ang. 2nd Cavalry Regiment) przemieści się z miejsca swojej stałej dyslokacji w Niemczech przez terytorium Polski w celu wzięcia udziału w epizodach taktycznych na polskich, litewskich i łotewskich poligonach.

Tegoroczna edycja ćwiczenia zakłada udział komponentów z następujących państw sojuszniczych i partnerskich: Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch, jak również sił NATO. Głównym ćwiczącym z Polski będzie 12 Dywizja Zmechanizowana (12DZ).

W związku z ćwiczeniem, na terenie państw-gospodarzy, ale również na obszarze Niemiec i Czech można spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach od ostatniego tygodnia maja do początku lipca. Będą to transporty z rejonów stacjonowania wojsk oraz punktów przeładunkowych w rejony szkolenia, przemieszczenia w trakcie prowadzonych manewrów oraz transporty powrotne do miejsc stałej dyslokacji.

*********************************

Uwaga! Zakończyliśmy scentralizowane prowadzenie akredytacji na poszczególne wydarzenia. Nadal istnieje możliwość udziału, jednak należy w tej sprawie wysłać zgłoszenia zgodnie z następującymi zasadami:

Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej lub dowodu osobistego, nazwę stacji TV, radiowej bądź prasy i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) na wybrane epizody ćwiczenia odbywające się na terenie Polski należy przesyłać:

 • przekroczenie granicy polsko-litewskiej przez 2 Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych – 6-9 czerwca - zgłoszenie należy wysyłać na adres 15bz.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 4 czerwca - informacji udziela kpt. Anna Bielak-Pestka, tel. 723 251 615;
 • operacji powietrznodesantowej realizowanej przez 6 Brygadę Powietrznodesantową na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim (CSWL Drawsko) – 7 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 6bpd.oficerprasowy@ron.mil.pl w terminie do godz. 18.00 dnia 3 czerwca - informacji udzielają ppłk Marek Pawlak, tel. 887 570 912 oraz por. Agata Niemyjska, tel. 693 357 110;
 • operacji powietrznodesantowej realizowanej przez 173 Brygadę Powietrznodesantową Armii Stanów Zjednoczonych oraz komponenty wojsk sojuszniczych i partnerskich na lotnisku w Mirosławcu (12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych) – 7 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 12bbsp.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 18.00 dnia 3 czerwca - informacji udziela kpt. Małgorzata Krywiak, tel. 780 026 387;
 • Taktycznym Desancie Śmigłowcowym wydzielonych sił z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w rejonie przeprawy przez Wisłę w Chełmnie – 9 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 25bkpow.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udziela ppor. Bartosz Grzesło, tel. 601 066 829;
 • przeprawie wydzielonych sił z 12 Dywizji Zmechanizowanej przez Wisłę w m. Chełmno, zabezpieczanych przez siły i środki z 5 Pułku Inżynieryjnego – 10 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl oraz do wiadomości 12sdzrzecznik@ron.mil.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udzielają mjr Marcel Podhorodecki, tel. 603 111 094; 
 • Taktycznym Desancie Śmigłowcowym 173 Brygady Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim (CSWL Drawsko) – 11 czerwca - zgłoszenie należy przesyłać na adres saberstrike18@interia.pl w terminie do godz. 10.00 dnia 5 czerwca - informacji udziela ppłk Marek Pawlak, tel. 887 570 912;
 • Dniu Dostojnych Gości na terenie OSPWL Orzysz - 15 czerwca - zgłoszenie należy wysyłać na adres 15bz.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do 12 czerwca - informacji udziela kpt. Anna Bielak-Pestka, tel. 723 251 615;

Więcej szczegółów dotyczących powyższych epizodów szkolenia zostanie podanych w odrębnych komunikatach w terminach bezpośrednio poprzedzających poszczególne wydarzenia. Więcej informacji w sprawie obsługi medialnej ćwiczenia SbS18 udziela koordynator ds. działań komunikacyjnych podczas ćwiczenia Saber Strike-18, oficer prasowy DG RSZ kpt. Krzysztof Płatek, tel.: 575 307 767.

Oficer prasowy DG RSZ
kpt. Krzysztof Płatek

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
21 II 2019
Wizyta zastępcy dowódcy USAEUR ds. ...
21. lutego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odwiedził generał dywizji John Gronski, zastępca dowódcy USAUE ds. Wojsk Lądowych Gwardii Narodowej.
21 II 2019
Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce
W Toruniu odbyły się 63. Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. W mistrzostwach rywalizowali żołnierze – sportowcy z Wojskowych Zespołów Sportowych zdobywając ...
21 II 2019
Ogień, dym i napalm
Żołnierze ze Świętoszowa walczyli ze strachem oraz swoimi słabościami podczas pokonywania toru napalmowego.
20 II 2019
Podwodne szkolenie
Zakończyło się szkolenie nurków z 5 batalionu saperów. W szkoleniu udział wzięli również żołnierze z 1 brzeskiego pułku saperów, 2 stargardzkiego ...
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Rokitnie