..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Miesiąc Wojsk Inżynieryjnych ::..
30 III 2018

Miesiąc Wojsk Inżynieryjnych

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
„Czasem niszczą, często budują, zawsze służą”. Mowa oczywiście o Wojskach Inżynieryjnych, które w kwietniu obchodzą swoje święto. Wojsk, które w działaniach bojowych i w walce z klęskami żywiołowymi występują zawsze na pierwszej linii.
zdjęcie - Miesiąc Wojsk Inżynieryjnych
Fot. archiwum jednostek i instytucji inżynieryjnych

Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych znani są przede wszystkim z oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, z niesienia pomocy społeczeństwu, a stanowią zaledwie niecałe 8 % stanu Sił Zbrojnych, a swoje zadania wykonują z dala od blasku kamer i fleszy aparatów. Mówiąc o saperach, nie jest przesadą określenie, że są to ludzie walki i pracy.

Czas nie leczy ran…

Mimo ponad 70 lat od zakończeniu działań wojennych na naszym terytorium wciąż odkrywamy tzw. „zardzewiałą śmierć”. Obecnie zadanie to jest realizowane przez 39 patroli rozminowania oraz dwie grupy nurków-minerów. W 2017 przyjęto i zrealizowano ponad 7 tys. zgłoszeń, podejmując i niszcząc ponad 500 tys. szt. niewybuchów i niewypałów, w tym: bomby lotnicze - ponad 1,8 tys. szt., miny - ponad 700 szt.,  torpedy - 2 szt., granaty moździerzowe -  prawie 5 tys. szt., granaty ręczne - prawie 1500 szt., amunicję strzelecką - ponad 450 tys. szt. Pojazdy patroli i grup przejechały prawie 1,4 mln km. Oprócz rutynowych zadań saperzy wspierali specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej (1 i 2 psap oraz 16 bsap/ 21 BSP udzielili wsparcia przy nieinwazyjnych pracach poszukiwawczych szczątków zamordowanych w 1946 roku przez UB partyzantów oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek” na terenie powiatu brzeskiego, nyskiego, radzymińskiego oraz szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego w powiecie rzeszowskim).

Kontynuowane są także prace nad utworzeniem przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Centralnego Ośrodka Zarządzania Zgłoszeniami Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych. Zadaniem ośrodka będzie między innymi podniesienie poziomu bezpieczeństwa żołnierzy wykonujących to niebezpieczne zadanie – wykonywanie zadania bojowego w czasie pokoju. Przy okazji „śmiertelnych” pozostałości wojennych należy pamiętać także o prawie 300 spotkaniach profilaktycznych w przedszkolach i szkołach, kiedy to nasi żołnierze uświadamiali dzieci i młodzież na temat zagrożeń jakie pozostawiła po sobie wojna.

Budować i służyć nie zapominając o szkoleniu

W ubiegłym roku przeprowadzono dwa zintegrowane zgrupowania specjalistyczne pododdziałów inżynieryjnych RSZ podtrzymujące zdolności wsparcia inżynieryjnego: kontrmobilności (zgrupowanie minersko-zaporowe na przeciwpancernych minach bojowych zorganizowane na bazie 1 psap w OSPWL Żagań, w dniach 6-18 marca 2017 r.) oraz mobilności (przeprawowo-mostowe na bazie 2 pinż w Dęblinie, w dniach 8-19 maja 2017 r.). W szkoleniach poligonowych uczestniczyło łącznie ponad 240 żołnierzy oraz 110 egz. sprzętu wojskowego z wytypowanych specjalistycznych pododdziałów Wojsk Inżynieryjnych: saperów, pontonowych, przeprawowych oraz pomostów pływających.

Jak co roku najważniejszym sprawdzianem wyszkolenia żołnierzy jednostek inżynieryjnych było ćwiczenie taktyczne z wojskami Dragon-17. Potwierdziło ono zdolności zaangażowanych w nie jednostek inżynieryjnych do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego zgodnie z wojennym przeznaczeniem, we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk, organizacjami paramilitarnymi, obroną terytorialną oraz wojskami sojuszniczymi. Saperzy ćwiczyli na wszystkich poligonach, na których odbywały się praktyczne działania wojsk w terenie. Najważniejszym zadaniem dla Wojsk Inżynieryjnych było urządzenie i utrzymanie przepraw z parku pontonowego PP-64, które pontonierzy wykonali na Wiśle w Dęblinie i  na Narwi w Nowogrodzie. Umożliwiły one przemieszczenie się wojsk operacyjnych w sile ponad 220 pojazdów oraz 800 żołnierzy. Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było ponad 1900 żołnierzy i 550 jednostek specjalistycznego sprzętu z Wojsk Inżynieryjnych.

W ramach zobowiązań i inicjatyw międzynarodowych, wypełnionie zostały zadania związane z utrzymaniem sił i środków zadeklarowanych do Sił Odpowiedzi NATO oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO (eFP). Zadeklarowany został Polski pododdział EOD do realizacji zadań w ramach misji ONZ. Wzrosło również zaangażowanie elementów inżynieryjnych w misji szkoleniowej NATO Resolute Support w Afganistanie.

Polskie Wojska  Inżynieryjne objęły także przewodnictwo grupy inżynieryjnej w ramach Wspólnej Komisji Wielonarodowej ds. Reformy Systemu Obrony i Współpracy Obronnej z Ukrainą. Polscy instruktorzy systematycznie realizują szereg przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz ukraińskich pododdziałów inżynieryjnych.

Rok 2017 był ponadto okresem intensyfikacji współpracy w obszarze inżynierii wojskowej, przede wszystkim z sojuszniczymi wojskami inżynieryjnymi sił zbrojnych USA, Czech i Niemiec. Szczególnie zacieśniona została współpraca Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ z Armią Stanów Zjednoczonych. Efektem intensywnej współpracy bilateralnej z przedstawicielami komórek inżynieryjnych i pododdziałów USA (USA BEB ABCT, ODCSENG USAEUR, POL-USA Army Staff Talks), był szereg wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, których głównym celem było zwiększenie interoperacyjności oraz wymiana doświadczeń.

W ramach modernizacji Wojsk Inżynieryjnych pozyskano nowy sprzęt na sumę ok. 200 mln zł. Przykładem jest dostawa nowego sprzętu w postaci 10 kompletów mostu towarzyszącego na podwoziu kołowym MS-20. Jest to nowoczesny sprzęt  umożliwiający pokonanie przeszkody wodnej lub terenowej do szerokości 20 m. przez pojazdy gąsienicowe wywierające obciążenia klasy MLC70 (odpowiada to masie pojazdu do 63,5 tony) oraz pojazdy i zestawy kołowe wywierające obciążenie klasy MLC 110 (masa pojazdu czy zestawu do 73 ton).

Wojska inżynieryjne posiadają zdolność niesienia natychmiastowej pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych, bez względu na porę dnia i bez względu na warunki atmosferyczne. Tak było chociażby w przypadku wsparcia lokalnej społeczności w sierpniu 2017 r. w województwach pomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Po przejściu huraganu, żołnierze w trybie pilnym usuwali skutki nawałnicy. Kilka tysięcy usuniętych drzew w ciągu niespełna dwóch tygodni zrobiło duże wrażenie na społeczności lokalnej, a przede wszystkim udrożniło drogi i rzeki, co pozwoliło mieszkańcom wrócić do domów.

W 2017 r Wojskowe Jednostki Odbudowy zrealizowały 13 zadań. Specjalistyczne usługi wojskowe były realizowane w zakresie budowy mostów stałych i tymczasowych oraz pontonowych. Wykonywano również zadania z zakresu budowy, bądź demontażu pomostów nawodnych. Jednymi z większych wyzwań była budowa mostu tymczasowego na Narwi w Ostrołęce, gdzie żołnierze z 2 pinż zmontowali, z pozyskanej przez Inwestora z Agencji Rezerw Materiałowych, konstrukcji DMS-65 dwa mosty o długości 120 m. każdy. Ciekawym zadaniem, ze względu na prace ciesielskie była budowa mostu drewnianego w Muzeum Wsi Lubelskiej przez 1 bdm / 2 pinż).

Czas na świętowanie!

Tegoroczne Centralne Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych odbędą się 16 kwietnia, jak zawsze o godz. 12.00, pod pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie. Uroczystości poprzedzone zostaną mszą św. w Katedrze Polowej WP, która odbędzie się o godz. 10.00. W tych uroczystych chwilach będziemy wspominać i wyróżniać nie tylko współczesnych saperów, ale także tych, co od nas już odeszli, w chwale, na zawsze.

Ale obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych to nie tylko uroczystości. Zorganizowane zostaną także konferencje naukowe związane z działalnością Wojsk Inżynieryjnych, takie jak: „Konferencja nt. Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych”, która odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w dniach 3-4 kwietnia oraz „Sympozjum WAT oraz ZIW nt. Rozpoznanie i  neutralizacja IED”, które zostanie zorganizowane 19 kwietnia na Wojskowej Akademii Technicznej.

Ponadto w ramach obchodów w każdej jednostce inżynieryjnej odbędą się uroczyste zbiorki powiązane z dniami otwartych koszar. Uroczysta zbiórka zostanie przeprowadzona również w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w dniu 13 kwietnia o godz. 10.00.

Celem wszystkich uroczystości organizowanych prze Wojska Inżynieryjne są przede wszystkim: kultywowanie chlubnych tradycji żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych w społeczeństwie, promowanie wysiłku jednostek inżynieryjnych na rzecz oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz reagowania na zagrożenia niemilitarne, honorowanie wyróżniających się żołnierzy, pracowników wojska i byłych żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych oraz integracja środowisk Wojsk Inżynieryjnych. Do uroczystości kultywujących tradycje inżynieryjne zaliczamy także Obchody 73. Rocznicy Forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w dniu 21 kwietnia w  Gozdowicach, których organizatorem jest Wojewoda Zachodniopomorski wspólnie z 5 Pułkiem Inżynieryjnym.

Tekst: zespół oficerów Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW
Zdjęcia: archiwum jednostek i instytucji inżynieryjnych

Fot. archiwum jednostek i instytucji inżynieryjnych

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
21 IX 2018
Walka w terenie zurbanizowanym
Pododdziały z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, uczestniczące w szkoleniu na Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie, wykorzystują każdą okazję, aby doskonalić ...
21 IX 2018
Szkolenie poligonowe 1 Dywizjonu Artylerii ...
Od niemal tygodnia żołnierze 1 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 23 Pułku Artylerii realizują szkolenie poligonowe w Żaganiu. W dniach 19-20 września bateria ...
20 IX 2018
Kolejna zmiana warty w Bemowie ...
20 września w Bemowie Piskim odbyło się uroczyste przekazanie zmiany Międzynarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO
19 IX 2018
Wizyta Attaché Obrony Słowacji
I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jan Śliwka spotkał się dzisiaj ze zdającym i przyjmującym obowiązki na stanowisku ...
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Sesja air-to-air podczas NTM18
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie