..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Seminarium prawne ::..
04 III 2018

Seminarium prawne

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W dniach 1-2 marca, na terenie Cytadeli Warszawskiej, odbyła się II edycja „Międzyresortowego Seminarium z zakresu procedowania umów międzynarodowych w środowisku wojskowym oraz statusu dowództw NATO na terytorium RP”.
zdjęcie - Seminarium prawne
Fot. A. Jarosławski

Seminarium zgromadziło ponad 130 słuchaczy – w głównej mierze doradców prawnych, finansistów i logistyków reprezentujących komórki organizacyjne MON, jednostki podległe Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądów wojskowych, Prokuratury Krajowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czy uczelni wyższych.

Ideą seminarium było w głównej mierze zapoznanie uczestników z problematyką procedowania umów międzynarodowych oraz porozumień bilateralnych – tzw. „soft law” w Resorcie Obrony Narodowej, poznanie zagadnień odnoszących się do kwestii jurysdykcji karnej personelu wojsk obcych stacjonujących na terytorium RP, zasad finansowania oraz udogodnień Host Nation Support podczas treningów i ćwiczeń wojsk obcych na terytorium RP. Poruszone zostały również zagadnienia związane ze stosowaniem Protokołu Paryskiego w stosunku do dowództw NATO, mających siedzibę w Polsce.

II edycję seminarium otworzył dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk dr Tomasz Kowalik, zaś wykład inauguracyjny wygłosił ambasador tytularny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ Andrzej Misztal.

Prelegentami podczas seminarium byli m.in.: główny specjalista w Kierownictwie Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON Michał Sajkowski,  legal advisor JFTC Bydgoszcz kmdr Wiesław Goździewicz, dyrektor MP COE płk Grzegorz Wasielewski, czy radca prawny Sztabu Generalnego WP płk Adam Tokarczyk. Prelekcje wygłosili również m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Sztabu Generalnego oraz COE CI z Krakowa.

Dyskusję podczas II dnia seminarium podsumowała dyrektor Departamentu Prawnego MON Jolanta Wasiluk.

Organizatorem seminarium był szef Wydziału Prawa Publicznego Oddziału Prawnego DG RSZ ppłk dr Zbigniew Nowak.

Tekst: ppłk dr Zbigniew Nowak

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
17 XII 2018
Saperzy 9 Pułku Rozpoznawczego 173 ...
Patrol rozminowania Nr 11 pod dowództwem st. chor. szt. Mieczysława Kościńskiego z lidzbarskiego 9 Pułku Rozpoznawczego, realizował skomplikowane zadanie w ramach ...
15 XII 2018
Saperzy zbudowali kładkę w Międzyrzeczu
Pod koniec zeszłego miesiąca żołnierze 2 Pułku Inżynieryjnego zakończyli budowę kładki na rzece Obra w miejscowości Międzyrzecz.
14 XII 2018
Urodziny najstarszego marynarza
Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec, żołnierz Lądowej Obrony Wybrzeża 1939 i Armii Krajowej, obchodził 103 urodziny.
13 XII 2018
“Droga Hannibala” - mamy to!!!
Podczas ćwiczenia taktyczne z wojskami pk. “PUMA-18” reaktywowano tzw. “Drogę Hannibala”, czyli trasę dla pojazdów gąsienicowych, którą będą mogły przemieszczać się ...
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie