..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Zwiadowcy w Afganistanie ::..
10 I 2018

Zwiadowcy w Afganistanie

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
1 pluton ochrony w ramach VII zmiany RSM (ang. Resolute Support Mission) Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie.
zdjęcie - Zwiadowcy w Afganistanie
Zwiadowcy w Afganistanie.

Pododdział ten został sformowany na bazie 10 kompanii rozpoznawczej Strzelców Konnych, będącej w strukturze 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Zwiadowcy ze Świętoszowa do udziału w misji poza granicami kraju przygotowywali się od dłuższego czasu. Długotrwały proces rozpoczął się jesienią 2016 roku. Wtedy to przeprowadzono wstępną selekcję do składu oraz zaplanowano szereg szkoleń. Wraz z początkiem 2017 roku zrealizowano strzelania dynamiczne oraz szkolenia specjalistyczne.  W tym czasie pluton odbył  również zimowe szkolenie wysokogórskie w Tatrach. Przeprowadzono kilkudobowe marsze długodystansowe w skrajnie ciężkich warunkach terenowych i atmosferycznych, głównie w terenie górskim, które połączone były z organizacją bytowania. Właściwe szkolenie rozpoczęło się w maju minionego roku. Główny nacisk położony został na wyszkolenie ogniowe i taktyczne z zakresu ochrony osób oraz zgranie pododdziału na szczeblu drużyn i plutonu. Zwieńczeniem procesu przygotowania w poszczególnych etapach były zawody użyteczno - bojowe, pętla taktyczno - ogniowa oraz finalnie certyfikacja VII zmiany PKW. Tak przygotowany pluton w listopadzie 2017 roku przemieścił się do Afganistanu, gdzie żołnierze rozpoczęli wykonywanie stawianych przed nimi zadań.

Po krótkim pobycie w bazie Bagram pododdział został przemieszczony do bazy TB Gamberi. Sama baza rozlokowana jest w dolinie otoczonej prawie ze wszystkich stron łańcuchami górskimi sięgającymi około 2000 metrów. Miejsce stacjonowania pododdziału znajduje się na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza. Krajobraz dookoła przypomina górską pustynię. W pobliżu bazy przepływa pokaźnych rozmiarów rzeka, która oprócz tego, iż jest źródłem życia dla lokalnej flory i fauny, stanowi źródło energii elektrycznej pozyskiwanej z lokalnej elektrowni wodnej.

Rejon bazy TB Gamberi jest ponadto jednym z najcieplejszych miejsc w Afganistanie. Średnie temperatury w zimie w dzień wynoszą około +15 stopni Celsjusza.   Latem natomiast temperatury osiągają ponad 45 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu dochodzą nawet do 70 stopni. Funkcjonowanie w takich warunkach wymaga niewątpliwie dużej  odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Od momentu postawienia swojej stopy na afgańskiej ziemi zwiadowcy rozpoczęli  proces adaptacji do nowych warunków realizacji zadań. W pierwszej kolejności wykonano szereg prac remontowo - budowlanych, celem lepszego przystosowania pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb żołnierzy. Jednym z najważniejszych zadań jednak było zjednanie sobie przychylności żołnierzy i pracowników bazy TB Gamberii. Szczerość, otwartość oraz  pozytywne podejście pozwoliło zwiadowcom w krótkim czasie nawiązać  przyjazne relacje z żołnierzami amerykańskimi oraz żołnierzami innych nacji stacjonującymi wspólnie z nimi w bazie. Ponadto obsługą bazy zajmują się  Macedończycy oraz Afgańczycy, którzy służą w 201 Korpusie ANA (Afgańskiej Armii Narodowej).  Żołnierze plutonu bardzo szybko i łatwo zbudowali dobre relacje interpersonalne oraz rozpoczęli proces nauki języka Pasztu, co dodatkowo poprawia pozytywne postrzeganie polskich żołnierzy w Afganistanie.

W wolnym czasie, którego nie ma zbyt wiele, żołnierze skupiają się na rozwijaniu swoich zdolności poprzez naukę języka angielskiego, procedur łączności oraz podwyższanie sprawności fizycznej. Pozostała część czasu poświęcona jest na budowaniu dobrych  relacji z żołnierzami koalicji. Z inicjatywy żołnierzy plutonu stworzono oznaki rozpoznania i 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc), które umieszczone w widocznym miejscu przypominają im o macierzystej jednostce i Ojczyźnie.

Nieodłączną częścią podtrzymywania zdolności bojowych jest utrzymanie kondycji strzeleckiej. W ramach wspólnych, połączonych zajęć, żołnierze polskiego plutonu ochrony wraz z żołnierzami amerykańskimi, realizują na pobliskiej strzelnicy strzelania sytuacyjne z kbs Beryl, Glock oraz UKM 2000P. Poziom realizacji zadań ogniowych, zwłaszcza części dynamicznych, przez żołnierzy ze Świętoszowa, wzbudza podziw i uznanie u instruktorów armii amerykańskiej. 

W Afganistanie dni są do siebie podobne. Nie oznacza to jednak, że można popaść w rutynę. Żołnierze kompanii rozpoznawczej 10BKPanc każdego dnia z zaangażowaniem wykonują postawione zadania. Są dobrze wyszkoleni, a doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas służby w kraju i poza jego granicami, pomagają im w jak najlepszym wypełnianiu obowiązków.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka, por. Łukasz Dzięcielski
Zdjęcia: archiwum 1 pluton ochrony

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
10 XII 2018
Dragoni i napalm
2 kompania zmechanizowana z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, odbyła nietypowe zajęcia z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Tematem zajęć była ochrona ...
10 XII 2018