..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - 99. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej ::..
28 XI 2017

99. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
We wtorek, 28 listopada, obchodziliśmy 99. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej RP. Tego dnia, w 1918 roku, Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Marynarkę Polską, jednocześnie mianując szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych płk. mar. Bogumiła Nowotnego.
zdjęcie - 99. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej
Wielka gala banderowa na okrętach MW.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się już w poniedziałek 27 listopada od seminarium zorganizowanego w Muzeum Marynarki Wojennej nt. „Marynarka Wojenna wpisana w Jubileusz Niepodległej”. Tego samego dnia, wieczorem, odbył się w Gdyni uroczysty capstrzyk podczas, którego wojskową asystę honorową zapewniły Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Marynarze przeszli ulicami miasta i złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej, pod pomnikiem Ofiar terroru Komunistycznego, płytą pamiątkową poświęconą śp. adm. floty Andrzejowi Karwecie oraz płytą Pomnika Marynarza Polskiego. Poniedziałkowe obchody zwieńczyła defilada pododdziałów w malowniczej nocnej scenerii Gdyni.

Wtorkowe obchody, już tradycyjnie rozpoczęły się o godzinie 08.00 od podniesienia bandery i wielkiej gali banderowej na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej RP. Następnie, w Kościele Garnizonowym MW w Gdyni,  przy asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej MW odprawiona została msza święta w intencji morskiego rodzaju sił zbrojnych. Wziął w niej udział dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, inspektor Marynarki Wojennej DG RSZ kadm. Mirosław Mordel oraz kadra dowódcza, oficerska, podoficerska i marynarze świętującego rodzaju sił zbrojnych.

- „Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu odradzająca się Rzeczpospolita podjęła wielki wysiłek kształtowanie granic narodu polskiego (…). Najbardziej wymagającym, trudnym zadaniem było odzyskanie dostępu do polskiego morza. (…) I chociaż zapowiedzi ówczesnych przywódców wielkich mocarstw wydawały się stwarzać taką nadzieję i składały takie zobowiązania, to oręż polski musiał zdecydować o tym, że Polska będzie miała morze, że to okno na świat będzie dla Polaków już na zawsze otwarte” – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas głównych uroczystości, które odbyły się na Skwerze Kościuszki przy płycie Pomnika Marynarza Polskiego o godzinie 12.00.

Rozpoczęły się one podniesieniem flagi państwowej i uroczystą odprawą wart przy posterunku honorowym. Salut okolicznościowy, składający się z 21 wystrzałów armatnich, został oddany z pokładu okrętu-muzeum, niszczyciela ORP Błyskawica. W uroczystościach, obok szefa resortu obrony narodowej, uczestniczyli także parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP, władz samorządowych oraz przemysłu stoczniowego.

Uroczystość była doskonałą okazją do uhonorowania awansami, medalami i odznaczeniami wyróżniających się marynarzy. Zakończyła się ona złożeniem wiązanek kwiatów pod płytą Pomnika Marynarza Polskiego oraz defiladą pododdziałów Marynarki Wojennej.

Nie był to jednak koniec obchodów 99. rocznicy utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. Ta szczególna okoliczność, była doskonałą okazją do wcielenia do służby najnowszego polskiego niszczyciela min ORP „Kormoran”. Ceremonia uroczystego pierwszego podniesienia bandery odbyła się przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Pierwszym dowódcą okrętu został kmdr ppor. Michał Dziugan.

Wtorkowe uroczystości swoje zwieńczenie znalazły w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników tworzących świętujący tego dnia rodzaj sił zbrojnych. Uświetnił ją koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW, Zespołu Wokalnego Klubu MW „Riwiera” i Chóru Akademii Marynarki Wojennej.

Tym właśnie wydarzeniem zakończyły się tegoroczne obchody utworzenia Marynarki Wojennej, ale ten koniec stał się jednak początkiem następnego historycznego wydarzenia – stał się bowiem jednocześnie momentem inauguracji jubileuszu 100-lecia Marynarki Wojennej, który to ogłosił w swoim wystąpieniu inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel.

***********************************

Historia Marynarki Wojennej

Po raz pierwszy polskie siły morskie odegrały ważną rolę w XV wieku. Polska flota kaperska, podczas Wojny Trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim zablokowała wówczas Bałtyk i uniemożliwiła dostawy do Królewca, pokonując flotę krzyżacką w bitwie na Zalewie Wiślanym (1463). Około 100 lat później, w 1568 roku Sejm powołał do życia Komisję Morską – pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie organów władzy państwa na morzu. Następnie, z początkiem XVII wieku Zygmunt III Waza zarządził tworzenie królewskiej floty wojennej. Okręty były budowane w Gdańsku i Pucku. Decyzja ta była pierwszym programem budowy okrętów wojennych. W 1625 roku król powołał do życia Komisję Okrętów Królewskich. Dwa lata później, 28 listopada 1627 roku nasza flota odniosła zwycięstwo pod Oliwą nad blokującą Gdańsk eskadrą szwedzką. Niestety kolejne lata przyniosły regres w polityce morskiej. Brak decyzji Sejmu o dalszym finansowaniu floty wymusił sprzedaż okrętów, a niedługo potem doszło do rozbiorów Polski. Próby odrodzenia floty podejmowano podczas powstań narodowych. Niestety, upadek powstań zamknął okres nadziei na utworzenie sił morskich, chociażby na obczyźnie. Marynarka Wojenna została odtworzona 28 listopada 1918 roku przez marszałka Józefa Piłsudskiego, już 17 dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polska czekała jeszcze prawie półtora roku na uzyskanie formalnego dostępu do morza. Rozwój floty przerwał na krótko wybuch II wojny światowej. Polska MW uczestniczyła w wojnie obronnej, a następnie przeniosła i odbudowała swoje struktury w Wielkiej Brytanii i uczestniczyła w działaniach bojowych od chwili wypowiedzenia przez Aliantów wojny hitlerowskim Niemcom. Podczas działań wojennych polskie okręty walczyły nieprzerwanie od pierwszego do ostatniego dnia wojny, wnosząc znaczny wkład w ostateczne zwycięstwo. Były jedynym niepodległym terytorium Polski i stanowiły o ciągłości istnienia państwa i jego oręża na morzu. Na morskim teatrze II wojny światowej polskie okręty przepłynęły łącznie milion dwieście tysięcy mil morskich, eskortowały 787 konwojów, przeprowadziły 1162 patrole i operacje bojowe, zniszczyły 45 jednostek nieprzyjaciela i 20 samolotów. Podczas działań bojowych zginęło 450 marynarzy. Po wojnie Marynarka Wojenna, chociaż w znacznym stopniu oparta o sprzęt i wyposażenie produkcji b. ZSRR lub pochodzący z kontyngentu aliantów, rozbudowywała flotę w oparciu o krajowy przemysł stoczniowy. Po przemianach przełomu lat 80-tych i 90-tych i zmianie polityki obronnej kraju Marynarka Wojenna zintensyfikowała współdziałanie z flotami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pierwszym sprawdzianem polskich sił morskich był udział dwóch okrętów w operacji „Pustynna Burza”. Okręt szpitalno-ewakuacyjny ORP „Wodnik” i okręt ratowniczy ORP „Piast” jako pierwsze polskie okręty w powojennej historii Polski uczestniczyły w działaniach z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najnowsza historia MW to okres transformacji, modernizacji i zwiększania mobilności. W 1993 roku Marynarka Wojenna zainicjowała obecność polskich sił zbrojnych w ćwiczeniach z państwami NATO biorąc udział w największym na Bałtyku ćwiczeniu „Baltops”. Od tego czasu siły MW uczestniczyły w kilkuset manewrach państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Od marca 1999 roku, kiedy Polska weszła w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, polskie okręty obecne były we wszystkich manewrach NATO na Bałtyku, a także uczestniczyły w istotnych operacjach w Cieśninach Bałtyckich, na Morzu Północnym, Norweskim, na Oceanie Atlantyckim, w operacjach antyterrorystycznych na Morzu Śródziemnym oraz w misji irackiej na Zatoce Perskiej (2002 – 2003). Od 2002 roku polska Marynarka Wojenna jest na stałe obecna w elitarnych Siłach Odpowiedzi NATO.

Obecnie flota polska dysponuje czterdziestoma okrętami bojowymi oraz ponad czterdziestoma samolotami i śmigłowcami. Marynarka Wojenna prowadzi działania we wszystkich środowiskach – morskim, lądowym i powietrznym. Główne jej siły to: dwie fregaty rakietowe, jedna korweta, pięć okrętów podwodnych, trzy okręty rakietowe, pięć okrętów transportowo-minowych, trzy niszczyciele min, kilkanaście trałowców, jednostki ratownicze i zabezpieczenia. Operują one z baz morskich w Gdyni i Świnoujściu, a także z portów w Helu i Kołobrzegu. Marynarka Wojenna dysponuje lotnictwem morskim operującym z lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach, w tym także lotnictwem pokładowym startującym z pokładów fregat rakietowych. Komponent lotniczy Marynarki Wojennej to przede wszystkim samoloty patrolowo-rozpoznawcze, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, ratownicze, a także lotnictwo transportowe. Wzdłuż polskiego wybrzeża rozlokowane są specjalistyczne jednostki brzegowe w tym m.in. dywizjony przeciwlotnicze i bataliony saperów oraz Morska Jednostka Rakietowa. Głównym ośrodkiem szkoleniowym jest Centrum Szkolenia MW w Ustce. Rocznie siły Marynarki Wojennej uczestniczą w kilkudziesięciu ćwiczeniach i operacjach NATO na różnych akwenach morskich.

Zadania i rola Marynarki Wojennej

Zadania Marynarki Wojennej wiążą się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa polskich interesów na morzu oraz z naszym wkładem w bezpieczeństwo Europy w ramach NATO, UE i innych porozumień międzynarodowych. Chodzi tutaj o konieczność działań zarówno narodowych, jak i sojuszniczych, przede wszystkim w zakresie osłony morskich szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza tych, którymi transportowane są surowce strategiczne i towary, monitoringu bezpieczeństwa żeglugi, operacji pokojowych, zwalczania terroryzmu oraz wczesnego wykrywania symptomów zagrożeń od strony morza. Inaczej mówiąc MW operuje na akwenach morskich na rzecz systemu obrony państwa jak i jego bezpieczeństwa gospodarczego. Poprzez ciągłe szkolenie utrzymuje gotowość do reagowania wobec zagrożeń mogących wystąpić na wodach terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej, czy wszędzie tam, gdzie poruszają się jednostki transportu morskiego. MW jest także kluczową częścią krajowego systemu ratowania życia na morzu SAR. Bez Marynarki Wojennej nie byłoby polskich map morskich, czy innych pomocy nawigacyjnych, które opracowuje Biuro Hydrograficzne MW. Siły Marynarki Wojennej pomagają także w ciągłym monitoringu ekologicznym wód Bałtyku oraz wspierają akcje usuwania skutków klęsk żywiołowych. Specjalistyczne okręty, nurkowie-minerzy oraz saperzy unieszkodliwiają niebezpieczne obiekty zalegające od II wojny światowej na dnie Bałtyku oraz w strefie brzegowej. MW prowadzi także akcje saperskie na akwenach śródlądowych, niejednokrotnie z dala od wybrzeża.

Tekst: kpt. Krzysztof Płatek, kmdr ppor. Radosław Pioch
Zdjęcia: kmdr ppor. Radosław Pioch, st. chor. mar. Piotr Leoniak, kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski

Wielka gala banderowa na okrętach MW.

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
22 X 2018
Borsuk-18, kolejna doba działań
Realizacja działań rajdowych i odtworzenie zdolności bojowej, odzyskanie izolowanego personelu, czy ewakuacja zagrożonego atakiem szpitala, to tylko część zagadnień i taktycznych ...
22 X 2018
Chemiczna chmura
Ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Borsuk-18 nabiera na intensywności. Ćwiczące wojska weszły w kolejny etap tego szkoleniowego przedsięwzięcia.
19 X 2018
Z poświęceniem ratowali życie
Żołnierze 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego uczestniczyli w akcji ratowniczej podczas szkolenia poligonowego na CP SP Ustka.
19 X 2018
Borsuk-18, planowanie i realizacja zadań
18 października to dla uczestników ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Borsuk-18 pierwsze wyzwania i taktyczne problemy poddane do rozwiązania.
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie