..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO ::..
12 VII 2017

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W dniach 2-12 lipca żołnierze z jednostek bezpośrednio podległych dowódcy generalnemu RSZ zabezpieczali w Krakowie 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.
zdjęcie - Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Foto: Hasenien Dousery blackshadowstudio.com

W tym okresie ponad 2 tyś. delegatów ze 190 krajów zgromadziło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków by w wyniku obrad nakreślić przyszłe działania dotyczące skutecznej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego na świecie. Jednocześnie trwały specjalne wydarzenia towarzyszące, takie jak Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, czy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Forum Młodych.

Międzynarodowy charakter sesji UNESCO oraz liczba przybywających w tym okresie do Krakowa osób, wpisują się ze względu na stopień zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w specyfikę zeszłorocznych wydarzeń, takich jak Światowe Dni Młodzieży, czy Szczyt NATO. Pociąga to za sobą zapewnienie wszystkim uczestnikom i mieszkańcom bezpieczeństwa. Wymusza to z kolei na wszystkich służbach odpowiedzialnych za ten obszar koordynację działań, taką jak podczas prowadzenia działań antykryzysowych w przypadku wystąpienia zagrożeń niemilitarnych.

Szczególny nacisk położono na ochronę Centrum Kongresowego ICE, ze względu na fakt, iż „obszar kultury również bywa czasami obszarem konfrontacji nie tylko ideowej, o czym można się przekonać, obserwując tzw. Państwo Islamskie.” – jak powiedział zastępca prezydenta ds. kultury, polityki społecznej i promocji miasta Andrzej Kulig.

W związku z faktem, że ten priorytetowy obiekt znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, w okresie od 1 do 12 lipca, wprowadzono rejon ograniczeń lotów EA 155 w postaci koła o środku w centrum Krakowa i średnicy 50 km. Strefa była aktywna od powierzchni gruntu do wysokości 6000 m n.p.m. Jakiekolwiek loty w tym obszarze, za wyjątkiem lotów wyszczególnionych jako zwolnione z ograniczeń, były możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku najpóźniej na 24 godziny przed planowanym lotem. Dodatkowo Dowództwo Operacyjne RSZ wprowadziło wewnątrz tego obszaru strefę całkowitego zakazu lotów. Ten mniejszy rejon ograniczeń EA 156, ze środkiem również w tym samym punkcie co strefa EA 155, miał średnicę 10 km i zawierał się w przestrzeni od poziomu gruntu do wysokości 690 m n.p.m.

W celu poprawy efektywności funkcjonowania obrony powietrznej w czasie pokoju Siły Zbrojne RP dokonały wzmocnienia systemu obrony powietrznej kraju. W związku z powyższym wydzielonych zostało z jednostek podległych dowódcy generalnemu RSZ prawie 200 żołnierzy oraz 20 jednostek sprzętu, w tym 6 śmigłowców, których głównym zadaniem było patrolowanie wcześniej wskazanych rejonów ograniczeń lotów i natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom masowym od dnia 1 lipca, aż do odwołania, z Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP wydzielono kontenerowe laboratorium mikrobiologiczne wraz z obsługą oraz żołnierzy i śmigłowiec Mi-17 z 25BKPow. Te siły razem utworzyły Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe, które czuwało nad bezpieczeństwem uczestników przez cały czas trwania sesji UNESCO.

12 lipca, w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie sesji. Żołnierze podlegli dowódcy generalnemu RSZ po raz kolejny wywiązali się z zadań związanych z zabezpieczeniem tak dużego wydarzenia, a dzięki zaangażowaniu i dobrej koordynacji działań z pozostałymi służbami udało się prewencyjnie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

Tekst: kpt. Krzysztof Płatek
Zdjęcia: Archiwum 4SLSz, 1BLWL, 25BKPow, 3BRt, CRESZRP

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
25 V 2018
NATO Tiger Meet zakończone
Po niespełna dwóch tygodniach podniebnych zmagań, zakończyło się największe tegoroczne ćwiczenie Sił Powietrznych i równocześnie jedno z najbardziej prestiżowych tego typu ...
25 V 2018
IAF Senior Air Force Conference ...
W dniach 22-24 maja 2018 roku Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr inż. Mirosław Jemielniak wziął udział, na zaproszenie Dowódcy ...
25 V 2018
Program centralnych uroczystości Dnia Weterana ...
Hrmonogram obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które odbędą się w Kielcach.
25 V 2018
Rajd Pamięci 22 poległych w ...
„Pielęgnowanie żołnierskiej pamięci”, taki cel przyświeca uczestnikom rowerowego rajdu pamięci 22 poległych żołnierzy w Iraku.
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Szkolenie 25BKPow
3 Flotylla Okrętów
Szkolenie ogniowe przeciwlotników z Marynarki Wojennej.
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Gwiezdne Wojny