..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Zostali oficerami ::..
10 VII 2017

Zostali oficerami

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę,
zdjęcie - Zostali oficerami
Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika we Wrocławiu .

żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo Państwa. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem , czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Da-riusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 362 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystość odbyła się 7 lipca br. na wrocławskim rynku. Wzięło w niej udział wielu zna-mienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, ducho-wieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych. W międzynarodowej kolumnie znaleźli się także kadeci ze Stanów Zjednoczonych uczestniczący w programie CULP (Cultural Understanding Language Proficiency) i uczestnicy międzynaro-dowego kursu Leadership.

Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał się za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr. Leszka Surawskiego, Dowódcy Gene-ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosława Miki oraz Zastępcy Szefa Sztabu Gene-ralnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jana Dziedzica. Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu for-muły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

- Jesteście dumą Dolnego Śląska i całej Polski. Za Wami czas wyrzeczeń i poświęceń. Musicie jednak pamiętać, że wiedza, którą zdobyliście w murach Uczelni będzie stanowić o przy-szłości Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. płk January Wątroba, ks. płk Aleksander Konachowicz i ks. ppłk Sławomir Fonfara.
Zgodnie z tradycją, prymus WSOWL – ppor. Agata Pietroszek, otrzymała nagrodę od Prezy-denta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Sześciu najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiąt-kowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Agata Pietroszek, ppor. Mateusz Razim, ppor. Dawid Kula, ppor. Arkadiusz Tabędzki, ppor. Rafał Sztukowski i ppor. Daniel Zakrzewski.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica uhonorował ofi-cerów Wojsk Specjalnych pamiątkowymi tablami za uzyskiwanie wysokich wyników szkole-niowych w okresie kształcenia, prezentowania wysokiego poziomu wyszkolenia, dyscypliny oraz godne reprezentowanie macierzystego rodzaju Sił Zbrojnych.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele któ-rych maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa WSOWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.

Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę WSOWL - Per Aspera Ad Astra – przez ciernie do gwiazd, do tych gwiazd, które od dzisiaj, lśnić będą na mundurach bohate-rów uroczystości.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Tekst: mjr Piotr Szczepański
Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
15 XII 2017
Pożegnanie II zmiany PKW Rumunia
15 grudnia, w Klubie Wojskowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wchodzących w skład II zmiany Polskiego Kontyngentu ...
15 XII 2017
Szkolenie w terenie zurbanizowanym
14 grudnia żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podczas cyklu szkolenia poligonowego szkolili się w terenie zurbanizowanym, który we współczesnych konfliktach zbrojnych ...
15 XII 2017
Winter Scorpion 2017
12-14 grudnia żołnierze I zmiany PKW Rumunia wraz z wydzielonymi siłami rumuńskiego 26 Batalionu Piechoty „Neagoe Basarab” brali udział w zintegrowanych ...
15 XII 2017
Szkolenie na symulatorze Casa
14 grudnia pierwsza załoga 8 BLTr zakończyła trzydniowe szkolenie na symulatorze lotów samolotu Casa C-295M.
Podniesienie bandery na ORP Kormoran
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto WOPL
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Piłsudski wylądował na Okęciu
Ustka