..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Warsztaty PPK SPIKE ::..
17 V 2017

Warsztaty PPK SPIKE

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
10 maja br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu zakończyły się „Warsztaty robocze PPK SPIKE”.
zdjęcie - Warsztaty PPK SPIKE
Warsztaty PPK SPIKE.

W warsztatach wzięły udział pododdziały przeciwpancerne wyposażone w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych (PPK) SPIKE, będące najnowocześniejszą bronią przeciwpancerną na wyposażeniu Wojsk Lądowych.

Uczestnikami warsztatów byli żołnierze:
- plutonu przeciwpancernego batalionu zmechanizowanego - 10 Brygada Kawalerii Pancernej (Świętoszów)
- drużyn przeciwpancernych z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.

W warsztatach wzięli udział także szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) brygad, dowódcy kompanii wsparcia i dowódcy plutonów przeciwpancernych z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygady Powietrzno Desantowej.

Zasadniczym celem warsztatów była realizacja zadań ogniowych przez drużyny przeciwpancerne w różnych warunkach atmosferycznych, a także strzelania prowadzone z zakłóceniami. Zrealizowano zadania ogniowe o najwyższym stopniu trudności, między innymi do celów ruchomych w dzień i w nocy. Operatorzy ze strzelań uzyskali oceny bardzo dobre. Bezpośrednio po wykonaniu zadań ogniowych, wykorzystując filmy, zarejestrowane przez kamerę pocisku PPK SPIKE, omawiano każdy oddany strzał. Analizy dokonywał instruktor – wykładowca z CSAiU oraz kierownik strzelania w obecności strzelających obsług. Żołnierze wykonujący zadania ogniowe mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego elementu strzelania. Nową wartością dodaną warsztatów było wprowadzenie do szkolenia możliwości uczenia się na błędach.

Analiza wykonania zadania z uwzględnieniem nie tylko samych czynności operatora, ale także wszelkich warunków mających wpływ na wykonanie zadania, była podstawą do dyskusji pomiędzy uczestnikami. Pozwoliła wskazać elementy, które pomogą przygotować bardziej realne warunki do oddawania strzałów, opracowywać lepsze scenariusze oraz wyeliminować błędy w czasie kolejnych strzelań.

Podczas zajęć teoretycznych, w ramach panelu dyskusyjnego, dowódcy i szefowie WRiA biorący udział w warsztatach dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zasad planowania i użycia pododdziałów przeciwpancernych w różnych wariantach.

W całości warsztatów brali udział także przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz kierownik i starsi specjaliści psycholodzy z Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej (RWPPsych) Krakowie. Udział psychologów w warsztatach jest częścią zadania mającego na celu opracowywanie profilu (w tym profilu psychologicznego) operatora PPK SPIKE. Zespół psychologów z RWPPsych w Krakowie uczestniczy w całym procesie szkolenia operatorów PPK SPIKE w różnych jednostkach wojskowych. Możliwość bezpośredniej obserwacji czynności wykonywanych przez operatorów PPK SPIKE podczas „Warsztatów roboczych PPK SPIKE” umożliwia analizę zarówno poprawnych, jak i błędnych reakcji obsług wykonujących zadania oraz obciążeń psychofizycznych jakim podlegają żołnierze. Doświadczenie zdobyte podczas warsztatów w istotny sposób pozwoli na urealnienie wymagań psychologicznych na stanowisko operatora PPK SPIKE.

Tekst: ppłk Janusz Tucki
Zdjęcia: szer. Natalia Wawrzyniak

Warsztaty PPK SPIKE
Warsztaty PPK SPIKE

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
22 V 2018
Zawody użyteczno-bojowe
W dniach 18-21 maja w ramach Zgrupowania Wojsk Rakietowych i Artylerii w Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyły się ...
21 V 2018
Wizyta ukraińskich logistyków
21 maja I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyjął delegację pod przewodnictwem Szefa Centralnego Zarządu Wsparcia Materiałowego i Zabezpieczenia Tyłów ...
21 V 2018
Komunikat – Saber Strike-18
W dniach 3-15 czerwca, na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski odbędzie się ćwiczenie Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie (ang. ...
21 V 2018
Artyleryjska „Błyskawica”
W dniach 17 – 18 maja br. w Ośrodku Szkolenia CSAiU dowódca 23 Pułku Artylerii Przeprowadził Trening Kierowania Ogniem pk. Błyskawica-18 ...
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Szkolenie 25BKPow
3 Flotylla Okrętów
Szkolenie ogniowe przeciwlotników z Marynarki Wojennej.
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Gwiezdne Wojny