..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Warsztaty PPK SPIKE ::..
17 V 2017

Warsztaty PPK SPIKE

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
10 maja br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu zakończyły się „Warsztaty robocze PPK SPIKE”.
zdjęcie - Warsztaty PPK SPIKE
Warsztaty PPK SPIKE.

W warsztatach wzięły udział pododdziały przeciwpancerne wyposażone w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych (PPK) SPIKE, będące najnowocześniejszą bronią przeciwpancerną na wyposażeniu Wojsk Lądowych.

Uczestnikami warsztatów byli żołnierze:
- plutonu przeciwpancernego batalionu zmechanizowanego - 10 Brygada Kawalerii Pancernej (Świętoszów)
- drużyn przeciwpancernych z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.

W warsztatach wzięli udział także szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) brygad, dowódcy kompanii wsparcia i dowódcy plutonów przeciwpancernych z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygady Powietrzno Desantowej.

Zasadniczym celem warsztatów była realizacja zadań ogniowych przez drużyny przeciwpancerne w różnych warunkach atmosferycznych, a także strzelania prowadzone z zakłóceniami. Zrealizowano zadania ogniowe o najwyższym stopniu trudności, między innymi do celów ruchomych w dzień i w nocy. Operatorzy ze strzelań uzyskali oceny bardzo dobre. Bezpośrednio po wykonaniu zadań ogniowych, wykorzystując filmy, zarejestrowane przez kamerę pocisku PPK SPIKE, omawiano każdy oddany strzał. Analizy dokonywał instruktor – wykładowca z CSAiU oraz kierownik strzelania w obecności strzelających obsług. Żołnierze wykonujący zadania ogniowe mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego elementu strzelania. Nową wartością dodaną warsztatów było wprowadzenie do szkolenia możliwości uczenia się na błędach.

Analiza wykonania zadania z uwzględnieniem nie tylko samych czynności operatora, ale także wszelkich warunków mających wpływ na wykonanie zadania, była podstawą do dyskusji pomiędzy uczestnikami. Pozwoliła wskazać elementy, które pomogą przygotować bardziej realne warunki do oddawania strzałów, opracowywać lepsze scenariusze oraz wyeliminować błędy w czasie kolejnych strzelań.

Podczas zajęć teoretycznych, w ramach panelu dyskusyjnego, dowódcy i szefowie WRiA biorący udział w warsztatach dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zasad planowania i użycia pododdziałów przeciwpancernych w różnych wariantach.

W całości warsztatów brali udział także przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz kierownik i starsi specjaliści psycholodzy z Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej (RWPPsych) Krakowie. Udział psychologów w warsztatach jest częścią zadania mającego na celu opracowywanie profilu (w tym profilu psychologicznego) operatora PPK SPIKE. Zespół psychologów z RWPPsych w Krakowie uczestniczy w całym procesie szkolenia operatorów PPK SPIKE w różnych jednostkach wojskowych. Możliwość bezpośredniej obserwacji czynności wykonywanych przez operatorów PPK SPIKE podczas „Warsztatów roboczych PPK SPIKE” umożliwia analizę zarówno poprawnych, jak i błędnych reakcji obsług wykonujących zadania oraz obciążeń psychofizycznych jakim podlegają żołnierze. Doświadczenie zdobyte podczas warsztatów w istotny sposób pozwoli na urealnienie wymagań psychologicznych na stanowisko operatora PPK SPIKE.

Tekst: ppłk Janusz Tucki
Zdjęcia: szer. Natalia Wawrzyniak

Warsztaty PPK SPIKE
Warsztaty PPK SPIKE

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
15 XII 2017
Pożegnanie II zmiany PKW Rumunia
15 grudnia, w Klubie Wojskowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wchodzących w skład II zmiany Polskiego Kontyngentu ...
15 XII 2017
Szkolenie w terenie zurbanizowanym
14 grudnia żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podczas cyklu szkolenia poligonowego szkolili się w terenie zurbanizowanym, który we współczesnych konfliktach zbrojnych ...
15 XII 2017
Winter Scorpion 2017
12-14 grudnia żołnierze I zmiany PKW Rumunia wraz z wydzielonymi siłami rumuńskiego 26 Batalionu Piechoty „Neagoe Basarab” brali udział w zintegrowanych ...
15 XII 2017
Szkolenie na symulatorze Casa
14 grudnia pierwsza załoga 8 BLTr zakończyła trzydniowe szkolenie na symulatorze lotów samolotu Casa C-295M.
Podniesienie bandery na ORP Kormoran
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto WOPL
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Piłsudski wylądował na Okęciu
Ustka