..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Po raz pierwszy polskie F-16 w Air Policing ::..
25 IV 2017

Po raz pierwszy polskie F-16 w Air Policing

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
26 kwietnia 2017 roku na terenie 31. BLT odbędzie się pożegnanie żołnierzy PKW ORLIK 7, którzy będą pełnili służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie państw bałtyckich.
zdjęcie - Po raz pierwszy polskie F-16 w Air Policing

Przedstawicieli mediów zapraszamy do udziału w uroczystości pożegnania żołnierzy PKW ORLIK 7 na terenie 31. BLT w Poznaniu - Krzesinach, 26 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.00 – 11.00.

Przyjazd mediów do krzesińskiej bazy – nie później niż do godz. 9.20 (od strony ul. Głuszyna). Sprawdzenie obecności akredytowanych przedstawicieli mediów odbędzie się w Biurze Akredytacyjnym na terenie Klubu 31. BLT (budynek po lewej stronie od bramy głównej 31. BLT). Wozy transmisyjne TV – ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa muszą przybyć do godz. 9.10. Wjazd tylko dla wozów nadawczych, pozostali dziennikarze wjadą na lotnisko autobusem wojskowym.

Akredytacje przyjmuje oficer prasowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, kpt. Krzysztof Nanuś: tel. 519-038-244; e-mail: 31blt.rzecznik@wp.mil.pl

 

* * *

Po raz pierwszy polskie F-16 w obronie nieba państw bałtyckich, poprzednio ze strony polskiej w tej misji uczestniczyły Migi 29.

W misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich po raz kolejny udział weźmie Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 7. Będzie liczył do 140 żołnierzy i pracowników wojska, wyposażonych w 4 samoloty F-16 (po raz pierweszy samoloty F-16 Polskich Sił Powietrznych, dotychczas służbę pełniły MIGi29) wraz z niezbędnym uzbrojeniem i sprzętem. Misja będzie trwała od 1 maja do 31 sierpnia 2017 r. Za realizację misji Air Policing, po stronie Sojuszu, odpowiedzialny jest Głównodowodzący Siłami NATO w Europie (SACEUR). Wcześniej SP RP uczestniczyły w misji w latach: 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 i 2015.

Polskie samoloty zmienią siły holenderskie, natomiast po Polakach misję przejmą Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Przygotowania do misji rozpoczęły się w październiku 2016 r. Zgrywanie pododdziału rozpoczęto w styczniu br. Część sił już znajduje się już w rejonie misji. Pozostali dotrą do rejonu pełnienia misji do końca kwietnia.

 

Dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 7 jest ppłk pil. Piotr OSTROUCH. Ppłk pil. Piotr OSTROUCH – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył w 1996 r. na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim na stanowisku pilota klucza lotniczego przechodząc na kolejne stanowiska służbowe. Po zakończeniu szkolenia bojowego do I klasy w lotnictwie myśliwskim na samolocie MiG-21bis, został zakwalifikowany do programu szkolenia na samolocie F-16 w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Od 2004 roku ppłk OSTROUCH kontynuował służbę w 10 eskadrze lotnictwa taktycznego w ŁASKU, z której w 2006 roku został skierowany na przeszkolenie do Stanów Zjednoczonych na samolot wielozadaniowy.

Po przeszkoleniu na samolot F-16 wykonywał loty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku piastując stanowisko Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów.

Od 2014 roku ppłk pil. Piotr OSTROUCH pełni obowiązki Szefa Pionu - Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Całkowity nalot na samolotach to 2100h spędzonych w powietrzu, w tym na samolocie F-16 1360 h.

Ppłk Ostrouch zdobywał doświadczenie uczestnicząc w wielu ćwiczeniach, w tym międzynarodowych do których wśród najważniejszych należy wymienić: Bold Avenger Dania w 2009 roku, Desert Hawk w Izraelu w 2012, Frisian Flag w Holandii w 2013 i w 2016, TIGER MEET 2015.

* * *

Zgodnie z polityką Sojuszu Północnoatlantyckiego państwa członkowskie kolektywnie odpowiadają za zapewnienie integralności przestrzeni powietrznej NATO. W tym celu prowadzona jest jej stała kontrola (Air Policing). Prowadzenie misji Air Policing jest odpowiedzialnością narodową. Jednak w związku z tym, iż bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej NATO jest uznawane jako zadanie kolektywne, w przypadku, kiedy któryś z sojuszników nie posiada niezbędnych środków do realizacji tego zadania, wspomagają go pozostałe państwa NATO. Z tego powodu Air Policing jest najbardziej widoczną manifestacją jedności sojuszniczej w okresie pokoju, przypominającą o tradycyjnej funkcji NATO wynikającej z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego – kolektywnej obronie.

            Do chwili przystąpienia w 2004 r. do NATO Litwy, Łotwy, Estonii, oraz Słowenii jedynie Islandia oraz Luksemburg nie posiadały własnych sił powietrznych. W przypadku Islandii misję Air Policing wykonywały dotychczas Stany Zjednoczone. Natomiast przestrzeń powietrzną Luksemburga patrolują Belgowie. Wiosną 2004 roku państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) zwróciły się we wspólnym oświadczeniu do Sojuszu, z prośbą o ochronę ich przestrzeni powietrznej, począwszy od pierwszego dnia członkostwa. Sojusznicy zdecydowali, że do 2007 roku misja Air Policing dla państw bałtyckich będzie wykonywana w trybie rotacyjnym – jako rozwiązanie tymczasowe (interim solution). W 2007 roku NATO zdecydowało o przedłużeniu interim solution do 2011 r. 8 lutego 2012 roku Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję o przedłużeniu misji dozoru przestrzeni powietrznej Państw Bałtyckich, bez określania daty ich zakończenia (bezterminowo). Misję Air Policing dla Słowenii od 2004 roku wykonują samoloty włoskie, we współdziałaniu z siłami powietrznymi Węgier.


            Misja Air Policing, w obszarze Państw Bałtyckich, pełniona jest od 29 marca 2004 r. przez siły wydzielone z państw sojuszniczych w 3-miesięcznych, a od 31 marca 2006 roku 4 miesięcznych zmian. Dotychczas w misji uczestniczyły siły z kilkunastu państw NATO. Pierwszym państwem pełniącym dyżury bojowe była Belgia.

 

 zdjęcie: Sławomir Krajniewski

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
23 V 2017
Rozpoczęcie ćwiczenia taktycznego z wojskami ...
22 maja 2017 roku na Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, odbyło się ...
23 V 2017
Ćwiczenie Bóbr-17 od kuchni
Ćwiczenie dowódczo – sztabowe szkieletowe BÓBR-17 nabiera tempa. Zarówno ćwiczące elementy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ), jak i Kierownictwo Ćwiczenia weszły ...
23 V 2017
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe Okoń-17
W morskiej strefie nadgranicznej stwierdzono występowanie złóż ropy naftowej i gazu łupkowego większych niż przypuszczano. Roszczenia do ich eksploatacji wysuwa państwo ...
23 V 2017
ORP Czernicki – 100 dni ...
Dzisiaj (wtorek, 23 maja) w Polskim Kontyngencie Wojskowym Czernicki mija 100 dni wykonywania zadań na morzu. To oznacza, że od opuszczenia ...
Bezpieczna Polska
Dzień Otwartych Koszar CSWL Drawsko
Szkolenie zwiadowców
Szkolenie SERE
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników
Szkolenie spadochronowe żołnierzy 25BKPow
Ostatnie testy KRAB-ów