..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP ::..
31 I 2017

Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
We wtorek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Leszkowi Surawskiemu.
zdjęcie - Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim.

Ponadto zwierzchnik sił zbrojnych wręczył akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu szefowi Sztabu Generalnego WP generałowi Mieczysławowi Gocułowi, który jednocześnie kończy zawodową służbę wojskową.

W uroczystości mianowania, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz szef BBN Paweł Soloch.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, zwracając się do nowo mianowanego szefa Sztabu Generalnego powiedział: – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to bardzo odpowiedzialna misja. W polskim wojsku dzieje się wiele zmian, oprócz modernizacji, jesteśmy w trakcie układania nowej struktury kierowania i funkcjonowania. Struktury, w której chciałbym, aby szef Sztabu Generalnego zajął pozycję silniejszą niż do tej pory. (…) To pańskie doświadczenie życiowe, doświadczenie wojskowe, doświadczenie bojowe powoduje, że z całą powagą mogę powiedzieć, że jest pan doświadczonym żołnierzem – zaznaczył prezydent.

***

Uroczysta ceremonia przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyła się na dziedzińcu tej instytucji w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który w swoim wystąpieniu podkreślił jaką prawdziwą rolę powinien pełnić Sztab Generalny. – Powinien on być umysłem, sercem i ośrodkiem decyzji Wojska Polskiego – podkreślił minister. Zwracając się do ustępującego generała, szef resortu obrony przypomniał, że służył on w trudnych czasach dla Sztabu Generalnego, ale i dla Ojczyzny. – Pomimo tego, potrafił pan wysoko trzymać sztandar Sztabu Generalnego.(…) Wypełnił pan tak, jak trzeba, wszystkie zadania, jakie przed panem stały. Przekazuje pan swoją misję w godne ręce, witając generała Surawskiego jako szefa Sztabu Generalnego WP, witam go jako tego człowieka, który będzie miał ten przywilej, ale i wielkie wyzwanie, by uczynić sztab tym, czym zawsze powinien być dla polskiej armii: kuźnią myśli i kuźnią czynu, decyzji, które później będą realizowane przez całe wojsko – podkreślił minister.

Na zakończenie swojego przemówienia minister wyraził nadzieję, że armia polska pod dowództwem generała Surawskiego spełni wszystkie nadzieje jakie są w niej pokładane. – Przyszłe zdania będą jeszcze bardziej wymagające, a Sztab Generalny Wojska Polskiego będzie miał w tych czasach bardzo duże znaczenie – zakończył minister.

Nowy szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Leszek Surawski zapewnił zebranych, że zna realia służby w sztabie. – Z tak doborową kadrą uniesiemy wszystkie zadania, jakie będą przed nami postawione – powiedział generał.

***

Gen. broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wydziału operacyjnego dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 roku został szefem tegoż Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 roku wyznaczony na stanowisko inspektora wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie - nauki o obronności, w specjalności - dowodzenie.

Źródło: MON

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
22 V 2018
Zawody użyteczno-bojowe
W dniach 18-21 maja w ramach Zgrupowania Wojsk Rakietowych i Artylerii w Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyły się ...
21 V 2018
Wizyta ukraińskich logistyków
21 maja I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyjął delegację pod przewodnictwem Szefa Centralnego Zarządu Wsparcia Materiałowego i Zabezpieczenia Tyłów ...
21 V 2018
Komunikat – Saber Strike-18
W dniach 3-15 czerwca, na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski odbędzie się ćwiczenie Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie (ang. ...
21 V 2018
Artyleryjska „Błyskawica”
W dniach 17 – 18 maja br. w Ośrodku Szkolenia CSAiU dowódca 23 Pułku Artylerii Przeprowadził Trening Kierowania Ogniem pk. Błyskawica-18 ...
Strzelanie plutonu nurków z 25BKPow.
Szkolenie 25BKPow
3 Flotylla Okrętów
Szkolenie ogniowe przeciwlotników z Marynarki Wojennej.
NATO Tiger Meet 2018
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Gwiezdne Wojny