..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP ::..
31 I 2017

Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
We wtorek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Leszkowi Surawskiemu.
zdjęcie - Generał Surawski Szefem Sztabu Generalnego WP
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim.

Ponadto zwierzchnik sił zbrojnych wręczył akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu szefowi Sztabu Generalnego WP generałowi Mieczysławowi Gocułowi, który jednocześnie kończy zawodową służbę wojskową.

W uroczystości mianowania, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz szef BBN Paweł Soloch.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, zwracając się do nowo mianowanego szefa Sztabu Generalnego powiedział: – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to bardzo odpowiedzialna misja. W polskim wojsku dzieje się wiele zmian, oprócz modernizacji, jesteśmy w trakcie układania nowej struktury kierowania i funkcjonowania. Struktury, w której chciałbym, aby szef Sztabu Generalnego zajął pozycję silniejszą niż do tej pory. (…) To pańskie doświadczenie życiowe, doświadczenie wojskowe, doświadczenie bojowe powoduje, że z całą powagą mogę powiedzieć, że jest pan doświadczonym żołnierzem – zaznaczył prezydent.

***

Uroczysta ceremonia przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyła się na dziedzińcu tej instytucji w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który w swoim wystąpieniu podkreślił jaką prawdziwą rolę powinien pełnić Sztab Generalny. – Powinien on być umysłem, sercem i ośrodkiem decyzji Wojska Polskiego – podkreślił minister. Zwracając się do ustępującego generała, szef resortu obrony przypomniał, że służył on w trudnych czasach dla Sztabu Generalnego, ale i dla Ojczyzny. – Pomimo tego, potrafił pan wysoko trzymać sztandar Sztabu Generalnego.(…) Wypełnił pan tak, jak trzeba, wszystkie zadania, jakie przed panem stały. Przekazuje pan swoją misję w godne ręce, witając generała Surawskiego jako szefa Sztabu Generalnego WP, witam go jako tego człowieka, który będzie miał ten przywilej, ale i wielkie wyzwanie, by uczynić sztab tym, czym zawsze powinien być dla polskiej armii: kuźnią myśli i kuźnią czynu, decyzji, które później będą realizowane przez całe wojsko – podkreślił minister.

Na zakończenie swojego przemówienia minister wyraził nadzieję, że armia polska pod dowództwem generała Surawskiego spełni wszystkie nadzieje jakie są w niej pokładane. – Przyszłe zdania będą jeszcze bardziej wymagające, a Sztab Generalny Wojska Polskiego będzie miał w tych czasach bardzo duże znaczenie – zakończył minister.

Nowy szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Leszek Surawski zapewnił zebranych, że zna realia służby w sztabie. – Z tak doborową kadrą uniesiemy wszystkie zadania, jakie będą przed nami postawione – powiedział generał.

***

Gen. broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wydziału operacyjnego dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 roku został szefem tegoż Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 roku wyznaczony na stanowisko inspektora wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie - nauki o obronności, w specjalności - dowodzenie.

Źródło: MON

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
23 V 2017
Rozpoczęcie ćwiczenia taktycznego z wojskami ...
22 maja 2017 roku na Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, odbyło się ...
23 V 2017
Ćwiczenie Bóbr-17 od kuchni
Ćwiczenie dowódczo – sztabowe szkieletowe BÓBR-17 nabiera tempa. Zarówno ćwiczące elementy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ), jak i Kierownictwo Ćwiczenia weszły ...
23 V 2017
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe Okoń-17
W morskiej strefie nadgranicznej stwierdzono występowanie złóż ropy naftowej i gazu łupkowego większych niż przypuszczano. Roszczenia do ich eksploatacji wysuwa państwo ...
23 V 2017
ORP Czernicki – 100 dni ...
Dzisiaj (wtorek, 23 maja) w Polskim Kontyngencie Wojskowym Czernicki mija 100 dni wykonywania zadań na morzu. To oznacza, że od opuszczenia ...
Bezpieczna Polska
Dzień Otwartych Koszar CSWL Drawsko
Szkolenie zwiadowców
Szkolenie SERE
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników
Szkolenie spadochronowe żołnierzy 25BKPow
Ostatnie testy KRAB-ów