..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Pożegnanie ze służbą ::..
28 I 2015

Pożegnanie ze służbą

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i kierownicza kadra DGRSZ pożegnali 30 oficerów z naszego dowództwa rozstających się ze służbą wojskową po ponad 25, a niekiedy i prawie 40 latach spędzonych w mundurze. Wśród odchodzących do rezerwy byli wiceadm. Ryszard Demczuk (były Inspektor Marynarki Wojennej) i gen. bryg. pil. Dariusz Wroński (dowódca 1 Brygady Lotnictwa WL).
zdjęcie - Pożegnanie ze służbą
Oficerowie żegnani przez kierowniczą kadrę DGRSZ

Generał broni pilot Lech Majewski podziękował odchodzącym do rezerwy za sumienne wykonywanie niełatwych obowiązków, za pasję i poświęcenie, dzięki którym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych uzyskało zdolność do realizacji nałożonych zadań i podejmowania nowych wyzwań. Dowódca wyraził przekonanie, że rozległa, specjalistyczna wiedza odchodzących oficerów przyda się im w nowych życiowych rolach i na nowych stanowiskach. „Pamiętajcie, że tam, gdzie się zameldujecie, w nowym środowisku, będziecie naszymi ambasadorami. Dla cywilnych szefów i podwładnych bądźcie przykładem koleżeństwa i rzetelności, patriotyzmu i obywatelskiej ofiarności”, podkreślił gen. Majewski. Dowódca wręczył też bukiety kwiatów małżonkom kończących służbę oficerów.

Za przywilej wielu lat służby dla Ojczyzny, za możliwość realizacji młodzieńczych marzeń dowódcy generalnemu, kolegom z dowództwa i jednostek służbowych, a przede wszystkim małżonkom i rodzinom podziękował w imieniu całej grupy przyszłych rezerwistów wiceadmirał Ryszard Demczuk, który wraz z kilkoma innymi oficerami został w tym dniu wyróżniony medalem.

Odchodzący oficerowie pozowali do pamiątkowych zdjęć oraz wpisali się do księgi pamiątkowej DGRSZ.

Podczas uroczystości w DGRSZ ze służbą pożegnali się: wiceadmirał Ryszard Demczuk; gen. bryg. Dariusz Wroński; płk Robert Krupa, ppłk Ryszard Motek; ppłk Dariusz Zbrowski; ppłk Mirosław Ciężkowski; ppłk Erazm Jankowski; ppłk Zbigniew Maziarek; ppłk Tomasz Kołda; kmdr por. Tomasz Golecki; kmdr por. Michał Czernów; ppłk Wojciech Kamecki; płk Tomasz Gugała; Zbigniew Janusz Bandel; płk Wiesław Działowy; płk Piotr Czesław Kołacz; płk Andrzej Kurkiewicz; płk Janusz Zień; ppłk Krzysztof Błaszczyk; ppłk Stanisław Prymas; ppłk Tomasz Michałowski; ppłk Andrzej Owcarz; ppłk Robert Tomasik; płk Piotr Józef Jurek; płk Jan Błędziński; ppłk Andrzej Góras; kmdr por. Witold Bettin i mjr Andrzej Węda.

  

ppłk Artur Goławski

zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz

Oficerowie żegnani przez kierowniczą kadrę DGRSZ Pożegnanie oficerów odchodzacych do rezerwy
Pożegnanie oficerów odchodzacych do rezerwy Pożegnanie oficerów odchodzacych do rezerwy Admirał Demczuk wpisuje się do księgi pamiątkowej DGRSZ Ppłk Góras wpisuje się do księgi pamiątkowej DGRSZ Gen. Wroński wpisuje się do księgi pamiątkowej DGRSZ Pożegnanie oficerów odchodzacych do rezerwy Pożegnanie oficerów odchodzacych do rezerwy
Oficerowie żegnani przez kierowniczą kadrę DGRSZ

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 VII 2019
Saperzy powracają do Włocławka
Znaleziono 19 sztuk min przeciwpancernych z okresu II Wojny Światowej
18 VII 2019
Dowództwo BLMW otrzymało sztandar wojskowy
W sobotę 13 lipca, na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach odbyła się uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
18 VII 2019
Walka Czołgów
13 lipca 2019 r. na orzyskim poligonie odbyła się WALKA CZOŁGÓW 3
16 VII 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019