..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Pożegnanie ze służbą ::..
28 I 2015

Pożegnanie ze służbą

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i kierownicza kadra DGRSZ pożegnali 30 oficerów z naszego dowództwa rozstających się ze służbą wojskową po ponad 25, a niekiedy i prawie 40 latach spędzonych w mundurze. Wśród odchodzących do rezerwy byli wiceadm. Ryszard Demczuk (były Inspektor Marynarki Wojennej) i gen. bryg. pil. Dariusz Wroński (dowódca 1 Brygady Lotnictwa WL).
zdjęcie - Pożegnanie ze służbą
Oficerowie żegnani przez kierowniczą kadrę DGRSZ

Generał broni pilot Lech Majewski podziękował odchodzącym do rezerwy za sumienne wykonywanie niełatwych obowiązków, za pasję i poświęcenie, dzięki którym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych uzyskało zdolność do realizacji nałożonych zadań i podejmowania nowych wyzwań. Dowódca wyraził przekonanie, że rozległa, specjalistyczna wiedza odchodzących oficerów przyda się im w nowych życiowych rolach i na nowych stanowiskach. „Pamiętajcie, że tam, gdzie się zameldujecie, w nowym środowisku, będziecie naszymi ambasadorami. Dla cywilnych szefów i podwładnych bądźcie przykładem koleżeństwa i rzetelności, patriotyzmu i obywatelskiej ofiarności”, podkreślił gen. Majewski. Dowódca wręczył też bukiety kwiatów małżonkom kończących służbę oficerów.

Za przywilej wielu lat służby dla Ojczyzny, za możliwość realizacji młodzieńczych marzeń dowódcy generalnemu, kolegom z dowództwa i jednostek służbowych, a przede wszystkim małżonkom i rodzinom podziękował w imieniu całej grupy przyszłych rezerwistów wiceadmirał Ryszard Demczuk, który wraz z kilkoma innymi oficerami został w tym dniu wyróżniony medalem.

Odchodzący oficerowie pozowali do pamiątkowych zdjęć oraz wpisali się do księgi pamiątkowej DGRSZ.

Podczas uroczystości w DGRSZ ze służbą pożegnali się: wiceadmirał Ryszard Demczuk; gen. bryg. Dariusz Wroński; płk Robert Krupa, ppłk Ryszard Motek; ppłk Dariusz Zbrowski; ppłk Mirosław Ciężkowski; ppłk Erazm Jankowski; ppłk Zbigniew Maziarek; ppłk Tomasz