..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Najbardziej lotniczy dzień w roku ::..
28 VIII 2014

Najbardziej lotniczy dzień w roku

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W Święto Lotnictwa Polskiego w Warszawie spotkali się weterani i kombatanci naszego lotnictwa oraz czynni żołnierze służący pod znakiem biało-czerwonej szachownicy. Odbyły się msza w Katedrze Polowej WP, apel pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku-siedzibie Inspektoratu Sił Powietrznych oraz spotkanie pokoleń lotniczych w ogrodach Dowództwa Generalnego RSZ.
zdjęcie - Najbardziej lotniczy dzień w roku
Święto Lotnictwa 2014

           Centralne obchody lotniczego święta zainaugurowali Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektor Sił Powietrznych i radca-koordynator składając w DGRSZ wiązanki kwiatów i wieńce pod obeliskiem upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej, pod Pomnikiem Lotnika oraz tablicą ku czci oficerów lotnictwa-więźniów Informacji wojskowej z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku.  Następnie generałowie Lech Majewski, Jan Śliwka i Jerzy Fryczyński odwiedzili cmentarze powązkowskie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej, a także na mogiłach wybitnych pilotów-asów II wojny światowej oraz twórców „Marsza Lotników”.

W Katedrze Polowej WP, z udziałem asysty honorowej Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych biskup polowy WP Józef Guzdek odprawił mszę w intencji polskich lotników. W homilii przypomniał, że lotnicy stojąc na straży bezpiecznego nieba są zawsze na pierwszej linii frontu. Częścią nabożeństwa było złożenie urn z prochami trzech przedwojennych generałów lotnictwa – żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie – w nowym kolumbarium w podziemiach Katedry Polowej WP. Nowe miejsce spoczynku znaleźli tam generałowie Ludomił Rayjski, Mateusz Iłżycki i Stanisław Ujejski.

 Po nabożeństwie delegacja z generałem Majewskim i biskupem Guzdkiem złożyła wieńce przy tablicy poświęconej płk. pil. Stanisławowi Skarżyńskiemu i przy „śmigle” upamiętniającym polskich lotników.

Następnie delegacje środowisk lotniczych i goście spotkali się na Polu Mokotowskim, gdzie przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945 odbył się apel z udziałem przedstawicieli władz państwowych i wojskowych. Obecnością zaszczycili nas: wiceministrowie obrony Maciej Jankowski i Beata Oczkowicz, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki, komendanci główni Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz wiele innych osobistości.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt na Polem Mokotowskim przeleciał Zespół Akrobacyjny Biało-czerwone Iskry w składzie 7 samolotów.

W okolicznościowym przemówieniu Dowódca Generalny stwierdził, że tegoroczne święto obywa się w nowej sytuacji. Lotnicy Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej obchodzą je razem, pod jednym dowództwem. „To rezultat reformy systemu kierowania i dowodzenia, która obaliła sztuczne granice dzielące wcześniej żołnierzy noszących różne kolory mundurów i która na nowo zdefiniowała wzajemne relacje między rodzajami sił zbrojnych. Jest to korzyść trudna do przecenienia w sytuacji zmiany podejścia do dowodzenia i szkolenia, zwłaszcza w czasach, gdy wszystkie operacje wojskowe mają wymiar połączony”. Generał Majewski podkreślił, że warto zwrócić uwagę na jakościowy wymiar zmian, jakie się dokonują w jednostkach lotniczych. „Dzięki nim nasze lotnictwo otrzyma wkrótce nowe samoloty szkolenia zaawansowanego oraz śmigłowce; zakończymy też modernizację kolejnych samolotów. Równolegle pozyskamy symulatory, bezzałogowe statki powietrzne, stacje radiolokacyjne, a także nowoczesne uzbrojenie dla wielozadaniowych „Jastrzębi”. Ponadto systematycznie modernizowane są bazy lotnicze w Powidzu, Dęblinie, Warszawie oraz Krakowie”.

Zdaniem generał Majewskiego nowy i modernizowany sprzęt trafia w ręce sprawdzonych fachowców – ludzi związanych z lotnictwem przede wszystkim ze względu na pasję służby, umiejętność działania w zespole, a także sumiennych
i odpowiedzialnych. Trafia do oficerów, podoficerów i żołnierzy,których doświadczenie i kompetencje są coraz większe, co znajduje potwierdzenie podczas licznych kursów, szkoleń i ćwiczeń, a także misji zagranicznych, gdzie polscy lotnicy wykonują trudne zadania w wielonarodowym środowisku i dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.

Dowódca Generalny przypomniał, że tylko w tym roku żołnierze w stalowych mundurach wzięli udział w ważnych ćwiczeniach, między innymi Tiger Meet, Spring Storm, Ramstein Guard. Przed nimi kolejne ćwiczenia Eagle Talon i Anakonda, dyżury bojowe w systemie obrony powietrznej oraz współpraca z sojusznikami w ramach Aviation Detachment i Airborne Detachment. Jednocześnie jako lojalny i niezawodny sojusznik polscy lotnicy wspierają misje w Afganistanie, Afryce, na Bałkanach. Są zaangażowani w najważniejsze inicjatywy międzynarodowe, jak Siły Odpowiedzi NATO, Komponent Sił Wczesnego Ostrzegania i Kontroli Powietrznej NATO oraz Skrzydło Transportu Strategicznego na Węgrzech. Wszystkie te przedsięwzięcia mają jeden cel – zwiększają naszą gotowość i nasze możliwości skutecznej obrony ojczystego nieba. Zaś najważniejsze jest to, że od kilku lat realizowane są bezpiecznie i efektywnie.

Generał Majewski złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska jednostek lotniczych podziękowania za rzetelną służbę i pracę,  za profesjonalne reprezentowanie polskich skrzydeł, za tworzenie ich wspaniałych tradycji.

Do podziękowań, gratulacji i życzeń dołączył się wiceminister Maciej Jankowski. Następnie wiceministrowie oraz generałowie wręczyli medale, odznaczenia i inne wyróżnienia oficerom i podoficerom jednostek  naszego lotnictwa.

Z okazji święta generał Majewski został uhonorowany po raz drugi tytułem honorowym „Zasłużony pilot wojskowy”, podobne tytuły po raz drugi w karierze otrzymali też  gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, kmdr pil. Andrzej Szczotka , kmdr. por. pil. Roman Tański i ppłk pil. Zbigniew Wawrzyniak.  Honorowe tytuły były wręczane także oficerom i podoficerom wyróżnionym po raz pierwszy. Statuetkę „Ikara”, która przyznawana jest pilotom latającym bezpiecznie i będącym wzorami dla młodego pokolenia lotników, otrzymali: płk pil. Artur Kałko, płk pil. Marek Ławicki, ppłk pil. Marek Korolewski, kmdr por. pil. Sławomir Skarjny, kmdr ppor. Mariusz Dawidczyk, kapitanowie piloci Stanisław Gacek, Adam Pojawa, Andrzej Turczyk i Wojciech Wójcik.

 Wręczane były też medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Za Zasługi dla Policji. Dowódca Generalny otrzymał oznakę pamiątkową DGRSZ z numerem 001. Generał Śliwka otrzymał złoty medal Za Zasługi dla Policji.

Uroczystość była okazją do wręczenia przez Dowódcę Generalnego awansu na majora kpt. w st. spocz. Stanisławowi Hałaczkiewiczowi, prezesowi Lotniczego koła Kombatantów przy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Awans przyznał kombatantowi minister obrony narodowej w uznaniu wkładu w promocję historii Wojska Polskiego i promocję postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczone zostały honorowe wyróżnienia Błękitne Skrzydła, przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa i „Skrzydlatą Polskę”. Wśród uhonorowanych znaleźli się gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel i Zespół Akrobacyjny Orlik.

Apel zakończyło złożenie wieńców pod pomnikiem.

Po apelu generał Majewski, wiceminister Beata Oczkowicz oraz płk w st. spocz. pil. Kazimierz Pogorzelski odsłonili na tzw. krzyżaku, w kompleksie Dowództwa Generalnego tablicę i ekspozycję przestrzenną (śmigło), upamiętniające funkcjonowanie w tym miejscu przez 67 lat dowództw kierujących wojskami lotniczymi, obrony przeciwlotniczej i radiotechnicznymi. „Uczyniliśmy to w najlepszym z możliwych terminie, w Święto Lotnictwa Polskiego. Utrwalamy w ten sposób dla potomnych wiedzę o poprzednikach, ich sumiennej, rzetelnej
i odpowiedzialnej służbie oraz pracy dla Rzeczpospolitej Polski pod wyjątkowym znakiem - biało-czerwoną szachownicą”, wskazał Dowódca Generalny i podziękował pułkownikowi Pogorzelskiemu za inicjatywę ozdobienia frontonu „krzyżaka” nowym elementami pamiątkowymi.

Generał przypomniał, że po 75 latach historia zatoczyła wielkie koło. Po reformie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w „Krzyżaku”, obok lotników z Inspektoratu Sił Powietrznych, znów znaleźli siedzibę marynarze z Inspektoratu Marynarki Wojennej. „To symbol epoki  działań połączonych”, podkreślił dowódca.

W sali konferencyjnej DGRSZ goście przybyli na święto wysłuchali prelekcji Inspektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jana Śliwki na temat roli i zadań ISP w nowym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Obchody święta zakończyło spotkanie w ogrodach DGRSZ, uświetnione przez muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej SP oraz dzieci z klubów kultury działających przy bazach lotniczych.

 

ppłk Artur Goławski

zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz, Zuzanna Banaś

 

Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014
Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014 Święto Lotnictwa 2014
Święto Lotnictwa 2014

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 IV 2019
Życzenia Świąteczne
Życzenia świąteczne Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
19 IV 2019
Illinois Army National Guard Best ...
Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej oraz 12 Dywizji Zmechanizowanej reprezentowali jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w „Illinois Army National Guard ...
18 IV 2019
Akcja Serce
8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie wykonała po raz kolejny, ratującą życie Akcję Serce.
18 IV 2019
POPRADY na Centralnym Poligonie Sił ...
Podczas Zgrupowania Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka żołnierze 4 dywizjonu przeciwlotniczego 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w ...
Szakolenie żołnierzy 8 Pułku Przeciwlotniczego
Niezwykła defilada - niezwykły spot
SILNI W SOJUSZACH - zaproszenie na defiladę
F-16 Baltic Air Policing 2019
Baltic Air Policing 2019
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego