..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Oświadczenie DGRSZ ::..
01 VIII 2014

Oświadczenie DGRSZ

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Oświadczenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dotyczące artykułu "Rajdy rosyjskich samolotów nad Polską", opublikowanego w Gazecie Polskiej.
zdjęcie - Oświadczenie DGRSZ
F-16. Zdjęcie: Marcus Fuebler

W związku z artykułem „Rajdy rosyjskich samolotów nad Polską”, opublikowanym w Gazecie Polskiej w dniu 30 lipca br., Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, iż zawarte w nim informacje o szarżach rosyjskich maszyn w głąb naszego kraju są fałszywe. Dotyczy to również przytaczanego w artykule okresu, w którym na czele Dowództwa Sił Powietrznych stał generał broni pilot Lech Majewski. Ponadto przypominamy, że w tym czasie zadania ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP nie należały do Dowództwa Sił Powietrznych, lecz wykonywał je Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, który jednocześnie był organizatorem systemu Obrony Powietrznej RP. W związku z tym całkowicie nieprawdziwe są informacje o rzekomym wyciszaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu ówczesnego Dowództwa Sił Powietrznych. Wszelkie działania wynikające z zakresu obowiązków i zadań Dowództwa prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami.

Osobną kwestią jest całkowicie nieuzasadnione przedstawianie służby generała broni pilota Lecha Majewskiego jedynie w kontekście ukończenia Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR. Informacja o ukończeniu akademii znajduje się na oficjalnej stronie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i nigdy nie była ukrywana. Generał ukończył również m.in. Studia Operacyjno - Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Polsce oraz w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie, jednak to prawdopodobnie celowo zostało pominięte w artykule.

W sposób nierzetelny jest również przedstawiona sprawa dotycząca złożenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lotniczym przez załogę samolotu JAK-40. Po tym zdarzeniu, pełniący wówczas obowiązki dowódcy Sił Powietrznych powołał specjalną komisję w celu zbadania okoliczności lądowania samolotu JAK-40, ponieważ istniało podejrzenie lądowania poniżej minimalnych dopuszczalnych warunków atmosferycznych. Już podczas dowodzenia Siłami Powietrznymi przez generała Majewskiego komisja stwierdziła, że rzeczywiście piloci lądowali poniżej dopuszczalnych minimalnych warunków atmosferycznych, stwarzając tym samym zagrożenie dla życia pasażerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, w takiej sytuacji obowiązkiem generała Majewskiego, jako dowódcy, było przekazanie sprawy do prokuratury.

Bezpodstawną insynuacją są „(...) związki generała Majewskiego z Moskwą”. W opisanych w artykule uroczystościach z okazji 100-lecia Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, na zaproszenie organizatora, oprócz generała Majewskiego wzięli również udział dowódcy oraz przedstawiciele sił powietrznych z 76 krajów, w tym m.in. z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nieprawdziwa jest również informacja, iż po katastrofie samolotu Tu-154M „(…) sytuacja w Siłach Powietrznych zdecydowanie pogorszyła się”. To właśnie od tego tragicznego wydarzenia podjęto szereg energicznych i zdecydowanych działań, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa podczas realizacji zadań lotniczych oraz podniesienia stopnia wyszkolenia pilotów. Za priorytet przyjęto wypracowanie kompleksowych rozwiązań systemowych – proceduralnych, operacyjnych i szkoleniowych. Dzięki tym działaniom od 2010 roku zwiększono nalot oraz poprawiono stopień sprawności statków powietrznych. Co najważniejsze, zdecydowanie podniesiono poziom bezpieczeństwa lotów, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż od 2010 roku nie wystąpiła katastrofa lotnicza, co jest ewenementem w historii naszego lotnictwa.

Artykuł „Rajdy rosyjskich samolotów nad Polską” zawiera wiele nierzetelnych, nieprawdziwych, niepotwierdzonych oraz zupełnie bezpodstawnych informacji. Jest zbiorem insynuacji, pomówień i manipulacji, czym godzi w dobre imię polskiego żołnierza i całych Sił Zbrojnych RP.

mjr Michał Romańczuk
p.o. rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
tel. 602-173-866

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
15 XII 2017
Pożegnanie II zmiany PKW Rumunia
15 grudnia, w Klubie Wojskowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wchodzących w skład II zmiany Polskiego Kontyngentu ...
15 XII 2017
Szkolenie w terenie zurbanizowanym
14 grudnia żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podczas cyklu szkolenia poligonowego szkolili się w terenie zurbanizowanym, który we współczesnych konfliktach zbrojnych ...
15 XII 2017
Winter Scorpion 2017
12-14 grudnia żołnierze I zmiany PKW Rumunia wraz z wydzielonymi siłami rumuńskiego 26 Batalionu Piechoty „Neagoe Basarab” brali udział w zintegrowanych ...
15 XII 2017
Szkolenie na symulatorze Casa
14 grudnia pierwsza załoga 8 BLTr zakończyła trzydniowe szkolenie na symulatorze lotów samolotu Casa C-295M.
Podniesienie bandery na ORP Kormoran
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto WOPL
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
100-lecie Marynarki Wojennej
Piłsudski wylądował na Okęciu
Ustka