..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Pożegnanie Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej ::..
17 II 2014

Pożegnanie Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
„W życiu każdego żołnierza przychodzą chwile, z którymi trzeba się liczyć rozpoczynając swoją służbę wojskową. Takimi właśnie chwilami są kolejne etapy rozwoju, awanse, przejścia na wyższe stanowiska służbowe czy zmiany garnizonów. To normalne koleje żołnierskiej drogi” – powiedział generał brygady Marek Sokołowski podczas uroczystego pożegnania ze sztandarem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego.
zdjęcie - Pożegnanie Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
Pożegnanie z brygadą

17 lutego 2014 roku tomaszowscy kawalerzyści pożegnali odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe dowódcę brygady. Generał brygady Marek Sokołowski zgodnie z decyzją przełożonych został wyznaczony na zastępcę dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Czasowo obowiązki dowódcy przejął zastępca dowódcy brygady, pułkownik dyplomowany Adam Grela. Po podpisaniu protokołu, generał Sokołowski złożył meldunek zdania obowiązków służbowych, a pułkownik Grela ich czasowego przyjęcia, szefowi sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi dywizji Ireneuszowi Bartniakowi, reprezentującemu Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generał brygady Marek Sokołowski urodził się 4 kwietnia 1966r. w Bartoszycach. W 1987 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej. W latach 1988-92 kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1999r.). Ukończył Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne (2007r.) i Podyplomowe Studia Polityki Obronnej(2009.) w AON oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie (2008r.).

Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Między innymi odbył przeszkolenie w Centrum Walki z Terroryzmem w Turcji. Ukończył „ Kurs intensywnego nauczania języka angielskiego” w Fort Borden (Kanada), „Kurs obrony przed bronią masowego rażenia” w AON oraz wiele innych związanych z działalnością służbową. Generał Sokołowski uczestniczył w misjach zagranicznych, dwukrotnie w PKW ONZ w Syrii oraz w I i V zmianie PKW w Republice Iraku. Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym nadanym przez Prezydenta RP „ Krzyżem za Dzielność”. Interesuje się historią, problematyką bezpieczeństwa publicznego i sportem, a w szczególności sportami obronnymi oraz nurkowaniem. W 1992 roku ukończył kurs instruktorski w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskując tytuł instruktora judo. Posiada ukończony kurs płetwonurków oraz tytuł skoczka spadochronowego. W 2008 r. uzyskał stopień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W tym samym roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ukończył kurs w zakresie „Walki w bliskim kontakcie” oraz szkolenie z „Walki w bezpośrednim kontakcie z użyciem broni w tłumie i obszarach gęsto zaludnionych z wykorzystaniem strzelań specjalnych”. Czynnie uprawia krav magę.

Od grudnia 2011 do czerwca 2012 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy do spraw koalicyjnych Regionalnego Dowództwa Wschód RC-E (Regional Command – East) w Bagram w Islamskiej Republice Afganistanu. W roku 2013 pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, gdzie żołnierze 25BKPow. stanowili trzon jej sił. Po zakończeniu XIII zmiany PKW Afganistan generał Sokołowski został odznaczony Krzyżem Wojskowym, przyznawanym za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Otrzymał również Legion of Merit - najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe, nadawane obcokrajowcom za zasługi podczas pokoju lub wojny.

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Pierzak

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
24 VI 2019
Techniczni eksperci
Pluton remontowy z żagańskiej jednostki wojskowej.
24 VI 2019
Primum non nocere
Zwykle ich nie dostrzegamy, mimo iż są stale obok – czy to w warunkach codziennego funkcjonowania w macierzystych jednostkach, czy podczas ...
24 VI 2019
Regionalne Mistrzostwa CISM
W dniach 17-21.06.2019 r. w Lubikówku koło Skwierzyny odbyła się czwarta edycja Regionalnych Mistrzostw CISM w biegu na orientację.
23 VI 2019
Polsko – włoskie współdziałanie
Pierwsza część ćwiczenia pod kryptonimem DRAGON-19 była wyzwaniem nie tylko dla polskich żołnierzy. Pancerniacy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej szkolili się ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019